Administratorul judiciar de la TEL DRUM a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor. LIVIU DRAGNEA nu a fost invitat să participe

CITR FILIALA ILFOV SPRL (Bogdan GORDE), administratorul judiciar provizoriu pentru insolvenţa TEL DRUM SA Alexandria (CUI: 2695680), încearcă să convingă creditorii că merită să fie confirmat… şi recompensat cu o căruţă de bani, aşa că s-a apucat să-şi facă de lucru. A doua zi după ce a publicat notificarea privind deschiderea procedurii (demers normal şi de apreciat pentru „viteză”), practicianul s-a repezit să publice „Convocare adunare generală ordinară a actionarilor„, întrunirea urmând să aibă loc peste mai bine de o lună.

Aşa de emoţionat a fost Bogdan GORDE când s-a gândit la cine deţine această firmă încât a greşit convocatorul şi a fost nevoit să revină cu o erată. Dacă nu se întâmplă nimic între timp (vă ţin la curent, nu e o problemă), Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii debitoare TEL DRUM SA este convocată pentru data de 12.03.2018, ora 14:00, la următoarea adresă: Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et.3, sector 2, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 09.03.2018, considerată ca dată de referinţă pentru această Adunare, având următoarea ordine de zi:

  1. Desemnarea administratorului special, atribuţiile sale fiind cele prevăzute de art. 56 din Legea nr. 85/2014
  2. Stabilirea retribuţiei administratorului special
  3. Împuternicirea persoanei care va îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau orice altă instituţie publică

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare la data primei convocări, se convoacă o nouă AGA pentru data de 13.03.2018, ora 14.00, având aceeaşi ordine de zi. Cea de-a doua şedinţă AGA, va avea loc la aceeaşi adresă.

Interesant este faptul că, în primul convocator (cel cu greşeli), CITR FILIALA ILFOV SPRL publică şi un tabel (cel de mai sus) în care prezintă o structură a acţionarilor despre care nu se spune când era valabilă (teoretic pe 5 februarie 2018, când a fost emis documentul). Conform acestul tabel, acţionar majoritar la TEL DRUM SA este Petre PITIŞ (55 de ani), cu 54% din capitalul social, iar Liviu Lucian DOBRESCU (54 de ani) deţine aproape 44% din acţiuni.

Bogdan GORDE nu spune nimic despre acest tabel şi publicarea lui nu are nicio logică din moment ce la AGA vor participa acţionarii înregistraţi la data (de referinţă) de 9 martie. Singurul motiv plauzibil al inserării acestui tabel este că administratorul judiciar a vrut să (ne) arate că Liviu DRAGNEA nu deţine TEL DRUM SA. De parcă nu ştiam asta! (sursa foto: catavencii.ro)

CITIŢI ŞI:
TEL DRUM: Termenul limită de înscriere la masa credală este 15 martie 2018; Registrul Comerţului încă nu a aflat de insolvenţa firmei