BVR CONSTRUCT IMPEX: Sentinţă de atragere a răspunderii împotriva patronului Robert PERJU… individ care anul trecut a înfiinţat BIVERO CONSTRUCT

În anul 2015, Robert PERJU (foto) a înfiinţat societatea BVR CONSTRUCT IMPEX SRL Iaşi (CUI/CIF: 34584745), pe care a abandonat-o după vreo 3 ani, ultimul bilanţ depus fiind cel aferent anului 2017.

Intrată în procedura de lichidare, firma lui PERJU a „avansat” la faliment pentru că lichidatorul C.I.I. AVRAM ALEXANDRU a constatat existenţa unor datorii mai mari de 50.000 lei – Dosar nr.2038/99/2020.

Tabelul definitiv al creanţelor prezintă o masă credală de 71.272,15 lei, cu doi creditori: AJFP Iaşi – 64.774 lei şi INVEST CAPITAL LTD – 6.498,15 lei. Pentru că lichidatorul judiciar nu s-a deranjat să depună cerere de atragere a răspunderii personale/patrimoniale, deşi nu a intrat în posesia actelor contabile ale debitoarei, un astfel de demers a iniţiat creditorul majoritar.

Probabil şi pentru că „pârâtul, legal citat, nu a depus întîmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi formula apărări”, judecătorul sindic Alexandru MIŢICĂ a pronunţat următoarea decizie:

Obligă pe pârâtul PERJU Robert să plătească pasivul debitorului BVR CONSTRUCT IMPEX SRL, pasiv rămas neacoperit la data închiderii procedurii, în cuantum de 71.272,15 lei, aşa cum rezultă din tabelul definitiv al creanţelor

Sentinţa (pronunţată pe 4 februarie 2021) a fost publicată în BPI pe 18 februarie 2021 şi putea fi atacată cu apel în 7 zile de la comunicare. Ţinând cont de faptul că au trecut aproape 6 luni, normal ar fi ca Fiscul să fi demarat procedurile de punere în aplicare/executare a deciziei.

În ceea ce îl priveşte pe „condamnatul” Robert PERJU, acesta a decis să redevină om de afaceri, aşa că – pe 7 decembrie 2021 – a înfiinţat BIVERO CONSTRUCT SRL Iaşi (CUI/CIF: 43414006), firmă care a declarat angajaţi începând cu luna ianuarie 2021. (sursa foto: facebook.com/robert.perju)