CENTRUL AGROGREEN se confruntă cu o cerere de insolvenţă; firma a fost înfiinţată în 2019 de Aurel PRISĂCARU şi preluată în februarie 2022 de Lăcrămioara BULIGA

ARTERIUS BUSINESS SRL Bacău (CUI/CIF: 27321134) – firmă aflată în faliment – a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva presupusei debitoare CENTRUL AGROGREEN SRL Lungani (CUI/CIF: 40980329), iar această solicitare de aplicare a Legii 85/2014 a dus la înregistrarea Dosarului nr.2180/99/2022 de la Tribunalul Iaşi.

Societatea CENTRUL AGROGREEN SRL a fost înfiinţată în aprilie 2019 de Aurel PRISĂCARU şi urma să se ocupe de „cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”.

În februarie 2022, într-o singură tranzacţie, firma a fost preluată de Lăcrămioara BULIGA, care a devenit unic asociat şi administrator (pentru o perioadă de 70 de ani!).

CENTRUL AGROGREEN SRL încă nu a depus bilanţul aferent exerciţiului financiar 2021, iar pentru 2020 a raportat doi angajaţi, venituri de 1.026.104 lei şi cheltuieli de 974.136 lei (profit net de 46.005 lei), datorii de 2.817.921 lei şi active circulante de 1.780.270 lei… din care 1.254.282 lei în casă şi conturi la bănci. Demn de semnalat este şi faptul că societatea din Lungani acea la finalul anului 2020 active imobilizate de 1.628.731 lei.