E 85 IMPEX: După 10 ani de la deschiderea procedurii de insolvenţă… „condamnare” de 7,4 milioane lei pentru URSĂRESCU; suma stabilită de instanţă reprezintă valoarea stocurilor nepredate lichidatorului judiciar… şi este mai mare decât pasivul debitoarei!

Înfiinţată în octombrie 1994, societatea E 85 IMPEX SRL Roman (CUI/CIF: 6298772) a fost administrată până în februarie 2010 de Alexandrina Patricia URSĂRESCU (foto), soţia lui Dorinel URSĂRESCU (deputat în perioadele 2004-2008 şi 2012-2016).

Pe 18 februarie 2010, funcţia de administrator a fost preluată de Dorinel URSĂRESCU, care la momentul respectiv deţinea 90% din capitalul social de 1.346.670 lei.

În mai 2012, „masculul” URSĂRESCU se retrage din firmă – cesionează părţile sociale soţiei (la valoarea nominală de 1.469.630 lei!), iar funcţia de administrator o pasează unui individ pe nume Cristian-Constantin SANDU, care – tot atunci – devenise asociat cu 10 părţi sociale (0,0067% din capitalul social).

După câteva luni, pe 18 septembrie 2012, debitoarea E 85 IMPEX SRL intră în insolvenţă (la propria cerere), precizând în documentele depuse la Dosarul nr.4461/103/2012 că «are datorii către bănci, bugetul consolidat al statului si terţi în cuantum de 18.179.897,2 lei».

În noiembrie 2013 se trece la faliment, iar în iulie 2015 este depusă – de lichidatorul judiciar MANAGER CONT SPRL Roman – cererea de atragere a răspunderii patrimoniale/personale… numai împotriva primului administrator al debitoarei, Alexandrina Patricia URSĂRESCU.

După 7 ani şi câteva luni (pe 25 octombrie 2022, mai exact), judecătorul sindic Catălin SERGHEI de la Tribunalul Neamţ pronunţă următoare a sentinţă:

Dispune ca parte din pasivul neacoperit al societăţii debitoare E 85 IMPEX SRL Roman, în cuantum de 7.437.965 lei, să fie suportat de pârâta URSĂRESCU (Botescu) I. Alexandrina Patricia

Suma decisă de instanţă este aiurea pentru că, deşi se spune că reprezintă „parte din pasivul neacoperit”, este mai mare decât pasivul, menţionat clar de lichidatorul judiciar în cererea de atragere a răspunderii – „La acest moment, pasivul neacoperit al societăţii debitoare este în cuantum de 7.142.152,43 lei, conform tabelului definitiv consolidat reactualizat (fila 187 vol. 4 dosar)”.

Această decizie a instanţei are la bază concluziile/raportul lichidatorului judiciar, care consideră că „ultimul administrator statutar, SANDU Cristian Constantin, care a preluat administrarea societăţii cu doar trei luni înainte de solicitarea deschiderii procedurii insolvenţei, precum şi administratorul statutar anterior, URSĂRESCU Dorinel, nu se fac vinovaţi de starea de insolvenţă, care este rezultatul conducerii defectuoase a activităţii în perioada anilor 2009-2010″.

Practicianul a mai susţinut următoarele:

Potrivit evidenţei contabile, la data de 31.12.2010, societatea debitoare deţinea în patrimoniu stocuri în valoare de 10.367.166 lei, la data de 31.12.2011 stocuri în valoare de 7.908.727, iar la data de 31.12.2012 deţinea în patrimoniu stocuri în valoare de 7.437.965 lei, stocuri care însă nu au fost predate lichidatorului judiciar şi nici identificate de acesta în cursul procedurii.

Faptul că «pârâta nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare» sugerează că este o sentinţă asumată (de familia URSĂRESCU)… şi nu va fi atacată „cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare”.

DOCUMENT ATAŞAT:
E 85 IMPEX SRL – Sentinţă de atragere a răspunderii patrimoniale