Fiscul, complice la ţeapa ACME CUSTOM? Firma controlată de Maria BĂDEANU nu a achitat 2,31 milioane lei la bugetele de stat (peste 50% stopaj la sursă)… deşi avea lichidităţi de 6,25 milioane lei, iar AFP Sector 2 consideră că nu se impune promovarea unei cereri de atragere a răspunderii! Am sesizat DGRFP Bucureşti, urmează preşedintele ANAF

Societatea ACME CUSTOM SRL Bucureşti (CUI/CIF: 34936965) a fost înfiinţată în 2015, a desfăşurat „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente” – sub brandul „Oala cu Bunătăţi” – şi a intrat direct în faliment pe 6 decembrie 2021 (la propria cerere), după ce afacerea a fost mutată pe FOOD REPUBLIC SA Bucureşti (CUI/CIF: 40376390).

Conform tabelului definitiv, ţeapa trasă de firma deţinută şi administrată de Maria BĂDEANU (foto) se ridică la 2.333.661,63 lei, partea Fiscului (AFP Sector 2) fiind de 2.310.001 lei (creanţă negarantată, desigur), iar site-ul ANAF arată că mai mult de jumătate din această datorie este stopaj la sursă, adică bani furaţi de la angajaţi.

Partea „şi mai interesată” este că ACME CUSTOM SRL a avut (teoretic) cu ce achita aceste datorii… pentru că a încheiat anul 2019 cu disponibilităţi băneşti de 6.469.315 lei, iar anul 2020 cu 6.248.695 lei în casă şi conturi.

Numit la propunerea debitoarei, lichidatorul judiciar provizoriu CII NEAŢU LILIANA trece în revistă aceste sume (în Raportul privind cauzele falimentului), dar „remarcă” doar faptul că „activele circulante ale debitoarei au înregistrat un trend descendent” şi „consideră că ajungerea societăţii în stare de insolvenţă se datorează unor cauze obiective, fără a implica culpa unor persoane din conducerea societăţii”. Cum ajung astfel de specimene să obţină „calificarea” de practicieni în insolvenţe?!

Deşi deţine 98,99% din masa credală, AFP Sector 2 nu s-a prezentat şi nu a trimis vot la prima Adunare a Creditorilor, ceea ce a făcut ca practicianul CII NEAŢU LILIANA să nu poată fi confirmat în funcţia de lichidator judiciar.

Aşa-zisa specialistă în insolvenţe Liliana NEAŢU a convocat o nouă Adunare a Creditorilor pentru data de 20 mai 2022, cu următoarea ordine de zi:

  • 1. Analizarea oportunităţii formulării unei cereri de atragere a răspunderii personal-patrimoniale a organelor de conducere, conform art.169 alin (1) din Legea 85/2014.
  • 2. Casarea bunurilor mobile, amortizate în totalitate.

În convocator, practicianul nu a mai supus la vot confirmarea în funcţie și a precizat că nu va formula cerere de atragere a răspunderii… „deoarece nu a putut identifica nici o persoană/faptă, dintre cele prevăzute la art.169 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, care să fi cauzat starea de insolvenţă”.

Probabil în speranţa că va trece neobservat (pe motiv de vacanţe), procesul-verbal al Adunării Creditorilor din 20 mai 2022 a fost publicat pe 2 august 2022 şi prezintă următoarea „bombă”:

Creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – în reprezentarea Administratiei Finanţelor Publice sector 2, arată la punctul unu de pe ordinea de zi că: „având în vedere faptul că lichidatorul judiciar a concluzionat în raportul privind cauzele şi împrejurarile care au condus la apariţia stării de faliment a debitoarei ACME CUSTOM SRL, publicat în BPI nr.4112/07.03.2022, că nu sunt elemente care să indice culpa vreunei persoane, instituţia noastră consideră că nu se impune promovarea unei astfel de cereri”

Am solicitat un punct de vedere de la AFP Sector 2 şi de la DGRFP Bucureşti cu privire la această golănie. Aştept câteva zile un răspuns, după care voi sesiza cel puţin conducerea ANAF şi judecătorul sindic… pentru că nu e normal ca unii angajaţi ai instituţiei chiar să lupte cu evazioniştii, iar tot felul de gunoaie să dea la pace cu ei! (sursa foto: facebook.com/badeanumaria)

CITIȚI ȘI:
2.000.000 EURO pentru acţiuni cu o valoare (nominală) de 35.100 lei… reprezentând 33,3% din capitalul social al unei firme cu pierderi de 4,78 milioane lei în 3 ani; câte 666.667 euro au primit Maria BĂDEANU, Silviu Andrei COJOCARU şi Lăcrămioara STELEA… iar un bonus binemeritat ar fi vizita inspectorilor ANAF şi ONPCSB