Fostul consilier local Andrei BACIU şi soţia au fost „condamnaţi” să achite datoriile APEX SERV… de 507.707 lei; în cei 8 ani de faliment, nu s-a recuperat niciun leu… deşi firma figura în actele contabile cu 9 autoturisme Matiz şi 142 automate de cafea

Una dintre firmele APEX deţinute de fostul consilier local (pe vremea primarului Pinalti) Andrei BACIU (foto) şi soţia Gabriela BACIU este APEX SERV SRL Piatra Neamţ (CUI/CIF: 22112412)… intrată în insolvenţă pe 10 august 2014, la cererea creditorului STRAUSS ROMANIA SRL (CUI/CIF: 5990561), care a invocat o creanţă teoretic garantată de 150.553,69 lei.

Deşi s-a trecut la faliment după numai 4 luni (pe 10 decembrie 2014, mai exact), Dosarul de faliment nr.2110/103/2014 încă nu a fost închis, dar sunt ceva speranţe în acest sens pentru termenul de judecată din 16 noiembrie 2022.

Totuşi, ceva s-a finalizat… chiar dacă numai în prima instanţă, existând varianta apelului. Este vorba de acţiunea de atragere a răspunderii personale/patrimoniale, formulată de AJFP Neamţ împotriva foştilor administratori Andrei BACIU şi Gabriela BACIU şi încheiată cu următoarea sentinţă:

Dispune ca pasivul rămas neacoperit al societăţii debitoare APEX SERV SRL, în cuantum de 507.706,71 lei, să fie suportat, în solidar, de către pârâţii BACIU Gabriela şi BACIU Andrei.

Tribunalul Neamţ susţine că sentinţa poate fi atacată cu apel „în termen de 30 zile de la comunicare”… deşi celelalte instanţe din ţară prevăd pentru astfel de situaţii termen de apel de 7 zile de la publicarea în BPI!

Conform ultimului tabelului al creanţelor, suma/pasivul de 507.706,71 lei provine de la următorii „sponsori”:

  • AJFP Neamţ – 344.714 lei
  • STRAUSS ROMANIA SRL – 150.553,69 lei
  • CMI URBAN SA – 10.775,90 lei
  • Municipiul Piatra Neamţ – 1.401 lei
  • CNADNR (DRDP Iaşi) – 262,12 lei

După cum se poate observa, STRAUSS ROMANIA SRL nu a recuperat niciun leu dintr-o creanţă teoretic garantată, probabil pentru că bunurile din evidenţele contabile nu existau în realitate. Astfel, în sentinţa de atragere a răspunderii personale se spune, printre altele:

  • Din listele de inventar predate lichidatorului judiciar reiese că în patrimoniul societăţii APEX SRL SRL se aflau la data de 31.07.2014 următoarele bunuri: 9 autoturisme marca Matiz, ale căror cărţi de identitate şi certificate de înmatriculare (în original şi/sau copie) au fost predate lichidatorului judiciar la data de 13.10.2015, 142 automate de cafea şi stocuri de mărfuri;
  • Cu ocazia inventarierii acestor bunuri la data de 12.05.2016, s-a constatat că în locaţia indicată de administratorul statutar BACIU Andrei erau depozitate (stivuite) mai multe aparate de cafea descompletate, care nu au putut fi identificate potrivit listelor de inventar din contabilitatea societăţii debitoare.
  • Cu aceeaşi ocazie au fost identificate două autoturisme marca Matiz aflate într-o vădită stare de nefuncţionare, iar în privinţa celorlalte şapte autoturisme administratorul statutar nu a precizat locaţia exactă.

La ora actuală, Andrei BACIU mai este asociat şi administrator la APEX COM SRL Bistricioara (CUI/CIF: 9845980), APEX CONCEPT SRL Piatra Neamţ (CUI/CIF: 29180546) şi APEX PROMO SRL Piatra Neamţ (CUI/CIF: 28722975), în două dintre acestea fiind implicată şi Gabriela BACIU. (sursa foto: facebook.com/AndreiBaciu007)