ISIRIDE ENERGY: Peste un an de insolvenţă şi încă nu a fost întocmit tabelul definitiv; administratorul judiciar atrage atenţia că registul inventar la data de 31.12.2023 „nu face dovada realităţii stocului”

ISIRIDE ENERGY SRL (CUI/CIF: 29598574) a intrat în insolvenţă, oficial la propria cerere, dar au existat numeroşi creditori care au solicitat protecţia Legii 85/2014, iar unul dintre aceştia – ELECTROVÂLCEA SRL Râmnicu Vâlcea (CUI/CIF: 5071860, administrator Mariana CIOGESCU) – a acuzat debitoarea că «în lunile anterioare introducerii cererii de insolvenţă a retras în numerar de la bănci sume de ordinul sutelor de mii de lei (se pare că cel puţin 2.000.000 lei), aşa cum rezultă din rulajul conturilor la cele două bănci înscrisuri anexate cererii debitoarei» şi «în felul acesta debitoarea a urmărit crearea unei stări aparente de insolvabilitate pentru a împiedica creditorii să-şi execute silit creanţele».

Administratorul judiciar VIZAL CONSULTING IPURL a publicat tabelul preliminar pe data de 16 mai 2023, iar acest document prezintă o masă credală acceptată din prima de 20.086.058,48 lei şi peste 70 de creditori, demn de semnalat fiind faptul că patronul/patronii nu au creditat firma cu niciun leu – detalii AICI.

Deşi a trecut mai mult de un an de la deschiderea procedurii şi 11 luni de la publicarea tabelului preliminar, iar Legea 85/2014 prevede o perioadă de observaţie de cel mult 12 luni, până acum nu a fost întocmit tabelul definitiv şi nici nu va fi întocmit în viitorul foarte apropiat pentru că pe 29 mai 2024 este programat termen de judecată pentru contestaţia care a ajuns în faza de apel – Dosarul asociat nr.717/90/2023/a4.

Chiar dacă nu a fost definitivat tabelul creditorilor, Fiscul ar fi putut să tranşeze situaţia acestei debitoare… prntr-o cerere de faliment. Mai exact, Administraţia Fiscală pentru Contribuabilii Mijlocii Bucureşti avea de recuperat la data deschiderii procedurii de insolveţă suma de 2.243.879 lei (tabelul preliminar). La 31 decembrie 2023, datoriile la stat erau de 2.963.912 lei, ceea ce înseamnă că în perioada de observaţie s-au acumulat restanţe noi, de peste 700.000 lei… iar această evoluţie ar fi trebuit să determine trecerea la faliment.

Situaţia dubioasă a insolvenţei/societăţii ISIRIDE ENERGY SRL reiese şi din cel mai recent Raport de activitate al administratorului judiciar, care menţionează o viitoare expertiză contabilă, pentru care a fost efectuată o selecţie de oferte, şi atenționarea că „registul inventar la data de 31.12.2023″… care „nu face dovada realităţii stocului, nerespectând dispozitiile Ordinului nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”.

Administrată în acte de Laura Mihaela BRĂGĂU (foto) şi probabil în realitate de Florin BRĂGĂU (foto), societatea ISIRIDE ENERGY SRL încă nu a depus bilanţul aferent exerciţiului financiar 2023, iar pentru anul 2022 a raportat un număr mediu de 90 de angajaţi, profit net de 262.260 lei (1.788.359 lei în 2021), la o cifră de afaceri de 39.475.591 lei (faţă de 14.130.842 lei în 2021), datorii de 21.249.455 lei şi active circulante de 19.321.809 lei, din care stocuri de 12.721.212 lei. (sursa foto: facebook.com/LauraUngureanu87)

DOCUMENT ATAŞAT:
ISIRIDE ENERGY SRL: Tabel preliminar al creanţelor