TOTALGAZ INDUSTRIE mai are 134 de angajaţi, iar salariul mediu BRUT se învârte în jurul sumei de 7.000 lei/lună; administratorul judiciar încasează 8.000 euro/lună… şi nu are restanţe, în timp ce plăţile asumate prin planul de reorganizare nu au fost respectate; FIRST BANK ameninţă cu falimentul (document ataşat)

Societatea TOTALGAZ INDUSTRIE SRL Iaşi (CUI/CIF: 6658553) a intrat în insolvenţă pe 12 august 2020, după ce a încercat (fără succes) varianta concordatului preventiv, iar în octombrie 2021 a fost aprobat planul de reorganizare judiciară (pe 3 ani, dar poate fi prelungit cu încă un an).

Până acum au fost încheiate două trimestre din perioada de reorganizare judiciară (al treilea se închide la finalul acestei luni), iar cel mai recent raport al administratorului judiciar (consorţiul format din KPMG RESTRUCTURING SPRL şi EUROBUSINESS LRJ SPRL) prezintă/analizează evoluţia debitoarei în perioada februarie – mai 2022 şi poate fi accesat AICI.

Conform acestui document, TOTALGAZ INDUSTRIE SRL mai avea la 31 mai 2022 un număr de 134 angajaţi (plus 7 contracte suspendate pentru creşterea copilului şi maternitate), iar salariul mediu brut a înregistrat oscilaţii „mărişoare” de la o lună la alta („variaţia salariului mediu este explicată de variaţia producţiei şi a termenelor asumate în relaţia cu beneficiarii. Astfel, în perioada de raportare nu au fost implementate majorări salariale, ci au fost acordate prime de randament/termen individuale, concentrate pe reperele critice pe lanţul de producţie”), cel din luna mai 2022 fiind de 7.238 lei. Asta înseamnă un net de 4.234 lei.

În ceea ce priveşte administratorul judiciar, acesta (consorţiul menţionat) este remunerat cu 8.000 euro/lună (+TVA), sumă pe care a încasat-o cumva şi retroactiv: sentinţa de deschidere a procedurii menţiona că «fixează onorariul administratorului judiciar provizoriu de 1.000 lei/lunar», iar acum se spune că onorariul de 8.000 EUR/lună +TVA a fost aprobat de creditori «începând cu data numirii în calitate de administrator judiciar provizoriu». O golăneală!

Şi după cum se poate observa din raportul menţionat, consorţiul format din KPMG RESTRUCTURING SPRL şi EUROBUSINESS LRJ SPRL nu are restanţe la încasarea onorariului (a fost doar o mică întârziere), în timp ce „în al doilea trimestru al perioadei de reorganizare, TOTALGAZ INDUSTRIE nu şi-a îndeplinit obligaţiile financiare asumate prin planul de reorganizare”, iar „neîndeplinirea obligaţiilor de plată din trimestrul al doilea al planului de reorganizare, potrivit analizei efectuate de administratorul special, ar putea fi recuperate parţial începând trimestrul IV al planului”.

Problema este dacă vor avea răbdare creditorii, pentru că, la recenta întrunire a Comitetului Creditorilor, care a discutat şi aprobat raportul menţionat, FIRST BANK a precizat că „îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile de protejare a dreptului său de creanţă, inclusiv de a acţiona în conformitate cu prevederile art.143 alin.(1) şi 145 alin.(1) lit.C din Legea 85/2014″… adică de a solicita trecerea la faliment!

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.3516/99/2020, al debitoarei TOTALGAZ INDUSTRIE SRL Iaşi, este programat pe 16 noiembrie 2022.

DOCUMENT ATAȘAT:
TOTALGAZ INDUSTRIE SRL – Raport al administratorului judiciar