TUTUN ŞI ZIARE Iaşi are datorii de 12,5 milioane lei; restanţe de peste 10 milioane lei către Fisc au apărut „peste noapte”

Una dintre cele două firme de difuzare a presei din Capitala Moldovei cărora primăria le-a pus gând rău (poate pentru a face loc cuiva anume!) este TUTUN ŞI ZIARE SRL Iaşi (CUI: 17093594), societate la care Gabriel Sorin STRUTINSKI (50 de ani) deţine 80% din capitalul social. În acesz caz, chiar Municipiul Iaşi (prin Primar) a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă pe 18 octombrie 2017, iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.8669/99/2017 a precizat că „debitorul înregistrează datorii la bugetul local în sumă totală de 287.278 lei, reprezentând impozit mijloace de transport, taxă de salubrizare, taxă folosinţă teren, taxa judiciară de timbru, majorări de întârziere”.

Judecătorul sindic Roxana BABIR de la Tribunalul Iaşi a admis cererea municipalităţii pe 13 februarie 2018 şi a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei TUTUN ŞI ZIARE SRL, iar în funcţia de administrator judiciar provizoriu a numit practicianul TRUST INSOLVENCY SPRL (Lenuţa BOICU), cu o remuneraţie iniţială de 1.000 lei/lună.

Deşi spune foarte clar că nu a primit documentele prevăzute de Legea 85/2014, iar „notificarea trimisa debitoarei s-a intors cu mentiunea «destinatar mutat»”, administratorul judiciar nu a propus trecerea la faliment, aşa cum era normal, ci a susţinut continuarea perioadei de observaţie. Mai mult, nu a publicat nici raportul privind cauzele insolvenţei, ci doar un anunţ în care susţine că ar fi depus respectivul document la Tribunalul Iaşi. De obicei, nu publică raportul privind cauzele unei insolvenţe practicienii foarte slab pregătiţi (şi care, implicit, întocmesc un raport jalnic) sau cei care doresc să ascundă anumite „amănunte şi cifre” din activitatea debitoarei.

Nu ştiu prin ce minune, Lenuţa BOICU a reuşit să publice tabelul preliminar al creanţelor cu numai o zi întârzere faţă de termenul limită stabilit de instanţă, iar acest document prezintă o situaţie catastrofală a debitoarei TUTUN ŞI ZIARE SRL Iaşi. Masa credală acceptată din prima este de 12,46 milioane lei… şi asta în condiţiile în care administratorul judiciar a respins creanţe de peste un milion de lei.

Cel mai generos „sponsor” este, desigur, Fiscul, care are de recuperat 10.698.270 lei… şi nu deţine nicio garanţie! Totuşi, trebuie remarcat că această sumă a apărut „peste noapte”, probabil în urma vreunui control de fond al Fiscului, datoriile la 31 decembrie 2017 fiind de numai 561.317 lei, conform site-ului ANAF.

Interesant este faptul că Primăria Iaşi s-a gândit să mai calculeze nişte penalităţi la suma invocată în cererea introductivă… dar „canci documente”, după cum se precizează în tabelul preliminar: „suma de 12.066 lei a fost respinsă pentru lipsă documente justificative (contract de închiriere, titluri executorii”.

Prima sedinţă a Adunării Creditorilor urmează să se întrunească pe 23 aprilie 2018, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar (Iaşi, bd.Nicolae Iorga nr. 4, bl.905A, parter) şi normal ar fi ca măcar acum să se decidă trecrerea la faliment, mai ales că firma este declarată INACTIVĂ de către ANAF încă din aprilie 2017. Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.8669/99/2017, al debitoarei TUTUN ŞI ZIARE SRL Iaşi, este programat pe 22 mai 2018. (sursa foto: tomisnews.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
TUTUN ŞI ZIARE SRL Iaşi – Sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

TUTUN ŞI ZIARE SRL Iaşi – Tabel preliminar al creanţelor