Insolvenţa HIDROCONSTRUCŢIA: A fost publicat tabelul preliminar actualizat al creanţelor; peste 500 de firme la categoria creditorilor chirografari (document ataşat)

HIDROCONSTRUCŢIA SA Bucureşti (CUI/CIF: 1556820) a intrat în insolvenţă (la propria cerere) pe 19 ianuarie 2022, susţinând în documentaţia depusă la Dosarul nr.35978/3/2021 că «pe termen scurt datoriile societăţii se ridică la suma totală de 652.356.938 lei»… dar mai are şi «datorii pe termen mediu şi lung în cuantum de 161.928.014 lei, reprezentând credite, contracte de leasing, avansuri încasate, garanţii de bune execuţie reţinute partenerilor, obligaţii fiscale datorate bugetului consolidat al statului eşalonate, etc».

Pe 28 martie 2022, administratorul judiciar provizoriu – consorţiul format din R&I GROUP SRL, RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA BUCURESTI SPRL şi MUŞAT & ASOCIAŢII RESTRUCTURING INSOLVENCY SPRL – a publicat tabelul preliminar al creanţelor.

După 5 luni, a revenit cu un tabel preliminar actualizat, modificările survenind ca urmare a unor „compensări între debitoare şi parte din creditorii săi” şi după analizarea unor cereri întârziate de înscriere la masa credală. Prin urmare, şi noua variantă este tot „o bijuterie” şi prezintă:

  • 8 creditori garantaţi
  • 2.635 creditori salariali cu un total de 12.822.152 lei
  • 38 creditori bugetari
  • 582 chirografari

Suma totală revendicată de cei peste 3.200 de creditori se ridică la 1.815.260.303,44 lei, în timp ce valoarea creanţelor acceptate din prima este de „numai” 541.999.424,89 lei, diferenţa fiind în principal „creanţe sub condiţie suspensivă”.

Următorul termen de judecată în Dosarul nr.35978/3/2021, al debitoarei HIDROCONSTRUCŢIA SA, este programat pe 14 septembrie 2022.

DOCUMENT ATAŞAT:
HIDROCONSTRUCŢIA SA – Tabel preliminar actualizat al creanţelor (include Raport de verificare)