MEDIA GRUP PRODUCTION: firma lui Pufu şi Cristoiu a intrat în insolvenţă

În martie 2015, MEDIA GRUP PRODUCTION SRL Buzău (CUI 15032728) a primit (de la CNA) licenţă de difuzare prin reţele de comunicaţii electronice a televiziunii „Focus TV” în judeţele Buzău, Vrancea şi Brăila, acest „eveniment” fiind intens mediatizat pentru că în această firmă erau implicate două persoane cunoscute în media românească: Ion CRISTOIU şi Vlad Mircea PUFU (director general adjunct la B1 TV). Atunci, PUFU a precizat că nu este vorba de un succes, ci de „o restructurare a activităţii «Focus TV»”, dar această declaraţie a fost trecută cu vederea.

În ciuda acestei restructurări, MEDIA GRUP PRODUCTION SRL a intrat în incapacitate de plată, iar pe 29 iulie 2015 a solicitat Tribunalului Buzău deschiderea procedurii generale de insolvenţă, cerere admisă pe 31 august 2015 (Dosar 2174/114/2015). În calitate de administrator judiciar a fost desemnată CASA DE INSOLVENŢĂ VALAHIA SPRL, „cu o retribuţie de 700 lei lunar şi un onorariu de succes de 7% din încasările din vânzarea bunurilor şi din recuperarea de creanţe datorate debitorului”. Termenul limită de înscriere la masa credală este 15 octombrie 2015, prima sedinţă a Adunării Generale a Creditorilor fiind programată pentru 9 noiembrie 2015.

Probleme majore în activitatea firmei buzoiene au apărut încă din 2014, când a realizat o cifră de afaceri de numai 1,33 milioane lei, ceea ce reprezintă doar o treime din valoarea raportată în anul anterior. Mai mult, este cea mai mică cifră de afaceri din ultimii 10 ani. Anul financiar trecut a fost încheiat cu pierderi de 47.528 lei, iar numărul de angajaţi a scăzut la 18, de la 46 în 2013. La 31 decembrie 2014, MEDIA GRUP PRODUCTION SRL înregistra datorii totale de 1.862.616 lei şi creanţe de 719.957 lei, în timp ce suma din casă şi conturi bancare era de numai 28.263 lei.

MEDIA-GRUP-PRODUCTION-10ani-w

Dacă nu „uită” să se înscrie la masa credală, Fiscul va fi un creditor cu o pondere însemnată, din moment ce – la 30 iunie 2015 – obligaţiile restante la bugetele de stat se apropiau de 600.000 lei, având şi componentă de stopaj la sursă. Demn de menţionat este faptul că aceste datorii figurează cu menţiunea „s-au acordat înlesniri la plată”.

MEDIA-GRUP-PROD-datorii-w

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) publică periodic o situaţie/listă cu „proprietarii posturilor de radio şi TV„. Orice modificare în structura asociaţilor/acţionarilor unei firme care deţine o licenţă ar trebui să se opereze cu acordul CNA. Asta oficial. În realitate, CNA nu este nici măcar anunţat de unele astfel de modificări, iar MEDIA GRUP PRODUCTION SRL este o dovadă în acest sens.

În toate situaţiile publicate în acest an, inclusiv în cea mai recentă, din 24 august 2015, se spune că deţinătoarea licenţelor audiovizuale FOCUS FM / FOCUS TV „este societatea MEDIA GRUP PRODUCTION SRL, ai cărei asociaţi sunt: Pufu Vlad Mircea – asociat principal – 51,0037765852% şi Cristoiu Ion – 48,9962234148%” (AICI, pagina 5). În realitate, persoana fizică Vlad Mircea PUFU nu mai este asociat din 31 martie 2015, când a cesionat părţile sociale deţinute societăţii CASA MEDIA SRL Buzău (CUI 15617315). Este adevărat, CASA MEDIA SRL este controlată de Vlad Mircea PUFU (administrator şi asociat majoritar – 90%), dar asta nu înseamnă că situaţia de la CNA este corectă. În plus, nici procentele nu (mai) sunt cele „de la CNA”.

Agenţia de publicitate CASA MEDIA SRL Buzău a încheiat anul 2014 cu pierderi de 87.189 lei, la o cifră de afaceri de 458.309 lei (cea mai mică din ultimii 3 ani), şi cu datorii totale de 259.965 lei, rezultate obţinute cu doar doi angajaţi. La 30 iunie 2015, societatea înregistra obligaţii restante la bugetele de stat în valoare totală de 259.965 lei, dar şi în acest caz a fost acordată o reeşalonare („înlesniri la plată”).

În ceea ce îl priveşte pe „maestrul” Ion Cristoiu, acesta a rămas asociat la MEDIA GRUP PRODUCTION SRL (aport la capitalul social de 49.300 lei, reprezentând 48,471%), dar – conform tradiţiei – probabil va spune că nu este implicat în activitatea firmei şi, în consecinţă, nu este „co-autor” la insolvenţă.