SEVEN NELL a intrat (doar) în insolvenţă… deşi sentinţa publicată iniţial pe portalul instanţelor se referea la faliment; firma controlată de BURLĂ CIURTIN are datorii la stat de 1,33 milioane lei, cu peste 2/3 stopaj la sursă

SEVEN NELL SRL Huedin (CUI/CIF: 31658899) a intrat în insolvenţă (la propria cerere), conform deciziei Tribunalului Comercial Cluj din 25 august 2022, cu menţiunea că sentinţa publicată iniţial pe portalul instanţelor de judecată vorbea de „procedură de faliment în formă simplificată”, „lichidator judiciar provizoriu” şi chiar „ridicarea dreptului de administrare al debitoarei” – Dosar nr.787/1285/2022.

După mai multe zile a venit şi „îndreptarea erorii materiale”, astfel că vorbim de procedura generală de insolvenţă, cu practicianul CII JURCA CLAUDIU-MIHAI în funcţia de administrator judiciar provizoriu şi cu data de 30 septembrie 2022 drept termen limită pentru înscrierea la masa credală.

Înfiinţată în mai 2013, societatea SEVEN NELL SRL se ocupă de „fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie” – marca «NELL Casa Covrigilor», este controlată de Ramona Giorgiana BURLĂ CIURTIN, iar pentru anul 2021 a raportat pierderi de 1.016.489 lei, la o cifră de afaceri de 2.247.368 lei, datorii de 2.654.437 lei şi capitaluri proprii negative, de -316.029 lei.

Conform site-ului anaf.ro, SEVEN NELL SRL înregistra la data de 30 iunie 2022, obligaţii restante la bugetele de stat în valoare totală de 1.334.170 lei, cu peste două treimi stopaj la sursă, demn de semnalat fiind faptul că firma nu a virat contribuţiile reţinute de la salariaţi şi după ce această „inginerie financiară” a redevenit infracţiune.