Ţeapa DOLCESA (ADRIAN TIM CAFE): Administratorul judiciar CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA şi-a amintit după o jumătate de an că nu a primit documentele financiar contabile… şi nici despre bunurile debitoarei nu ştie nimic; deşi firma nu a mai depus declaraţiile fiscale din octombrie 2022, iar un dubios plan de reorganizare a fost respins… tribunalul a considerat că această cauză nu reprezintă o urgenţă şi a lăsat-o pentru la toamnă!

ADRIAN TIM CAFE SRL Arad (CUI/CIF: 38298037), firma care deţine (deţinea?) cofetăria DOLCESA din Timişoara, a intrat în insolvenţă (la propria cerere) pe data de 14 decembrie 2022, iar administratorul judiciar CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL (practician propus de OTP BANK) a publicat Raportul privind cauzele insolvenţei pe data de 26 ianuarie 2023.

Acest document prezintă o analiză a indicatorilor financiari din 2020, 2021 şi primele 10 luni din 2022, iar CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL nu a remarcat nicio neregulă, nu a menţionat nimic de lipsa documentelor contabile sau a bunurilor din patrimoniu (terenuri, construcţii, echipamente tehnologice şi mijloace de transport) şi chiar a tras concluzia că „debitoarea ADRIAN TIM CAFE SRL poate fi supusă procedurii de reorganizare judiciară pe baza unui plan”.

Tabelul definitiv prezintă o masă credală de 2.255.677 lei, cel mai important creditor fiind Fiscul, cu două creanţe teoretic garantate, de 283.500 lei şi 242.337 lei.

Conform site-ului ANAF, contribuţile la „Pensii” şi „Sănătate” reţinute de la angajaţi şi nevirate la bugetele corespunzătoare se ridică (fără accesorii) la 234.718 lei (195.324 lei + 39.394 lei) şi mai mult de jumătate din acest stopaj la sursă este PENAL (înregistrat după 1 martie 2022).

Procedura de insolvenţă s-a derulat surprinzător de repede şi la începutul lunii mai 2023 deja a fost supus la vot planul de reorganizare judiciară… numai că acesta a fost respins, printre deficienţele remarcate de creditori fiind şi următoarele:

  • planul este incomplet în sensul că lipsesc paginile curinzând programul integral de plăţi a creanţelor
  • lipseşte contractual de finanţare încheiat cu domnul DON FLOREA (este menţionat ca fiind parte din Plan)
  • se propune vânzarea imobilului ipotecat în favoarea creditorului VITAS IFN SA, fără însă a fi prevăzut un plan concret de realizare a acestui punct
  • se propune vânzarea altor active, de asemenea la nivel pur declarative, fără un plan concret de realizare

Înainte de termenul de judecată din 5 iulie 2023… şi după apariţia articolelor despre ţepele trase de Adrian LULUŞAN (foto) şi Daiana-Paula SUCIGAN, administratorul judiciar publică un Raport de activitate în care precizează senin că „nici la data prezentei nu deţinem documentele financiar contabile ale debitoarei şi nu dispunem nici de bunurile ADRIAN TIM CAFE SRL, fiind în imposibilitatea de a efectua inventarierea bunurilor”.

Mai mult, practicianul susține că «organul de inspecţie fiscală a constatat că pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2022 debitoarea nu a depus declaraţii fiscale»… aproape sigur nici pentru următoarele.

În aceste condiţii, se pune întrebarea de unde a luat CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL indicatorii financiari analizaţi „cu simţ de răspundere” în Raportul privind cauzele insolvenţei şi cum a putut fi elaborat (şi supus la vot!) un plan de reorganizare fără a exista inventarierea bunurilor debitoarei!

Şi pentru a demonstra ÎNCĂ O DATĂ că România este un stat eşuat, la mâna unor grupuri infracţionale, Tribunalul Arad a considerat că insolvenţa ADRIAN TIM CAFE SRL «nu se încadrează în lista cauzelor urgente» şi a programat un nou termen de judecată pe 6 septembrie 2023.

CITIŢI ŞI:
BELLUS PANDAM: Un faliment de care se ocupă Tribunalul Timiş… deşi competenţa teritorială pentru judecarea cauzei aparţine instanţei din Arad; firma înfiinţată de Daiana-Paula SUCIGAN a fost trecută pe numele profesoarei LULUŞAN (din Curtici)… mama celui cu ţeapa DOLCESA; în Raportul privind cauzele insolvenţei, specialistul FALIMVEST foloseşte de vreo 10 ori formularea „nu ne putem pronunţa”