Urmare a sesizării SUPERVIZOR.ro, administratorul judiciar MARKA’S (Simona CHIRILĂ) „a băgat de seamă” că au dispărut stocurile şi lichidităţile de la HERGHEX; patroana Ancuţa HERGHELEGIU s-a ales cu o cerere de atragere a răspunderii personale… după ce a încasat dividende în numerar de 131.440 lei (într-o singură zi!) şi 94.000 lei ca avansuri de trezorerie (document ataşat)

Societatea HERGHEX SRL Dancu/Holboca (CUI/CIF: 33895379) a intrat (doar) în insolvenţă la cererea Fiscului, care a invocat o creanţă de 158.630 lei… actualizată ulterior la 168.008 lei (sumă care include o componentă semnificativă de stopaj la sursă), iar masa credală – conform tabelului definitiv – s-a ridicat la 170.190,25 lei.

În Raportul privind cauzele insolvenţei, administratorul judiciar (provizoriu) MARKA’S IPURL (Simona CHIRILĂ) analizează inclusiv un dubios bilanţ pe anul 2021 (care nu era depus la Fisc în momentul deschiderii procedurii) şi „o scaldă”, afirmând că documentul „urmează a fi completat cu situaţia privind persoanele cărora le sunt imputabile cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu incidenţa cazurilor prevăzute de art.169 din legea 85/2014, pe măsură ce vom intra în posesia tuturor documentelor contabile necesare ale societăţii debitoare şi vom deţine mai multe informaţii despre activitatea societăţii şi a organelor de conducere”.

O precizare necesară: la data întocmirii raportului, practicianul fusese informat/sesizat de SUPERVIZOR.ro cu privire la „dispariţia” stocurilor de 179.329 lei şi a lichidităţilor de 221.043 lei care figurau în bilanţul pe 2020… dar nu s-a deranjat să transmită un punct de vedere.

Ca urmare a faptului că SUPERVIZOR.ro a transmis şi Fiscului o astfel de informare/sesizare, cu propunerea de a verifica situaţia debitoarei, MARKA’S IPURL a revenit cu o „Completare la raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţă”.

În acest document, practicianul spune că „s-a ridicat suma de 131.440 lei din casieria societăţii” cu titulatura de plată dividende (într-o singură zi toţi banii!), iar „suma de 94.000 lei figurează ca fiind avansuri de trezorerie, rămasă nejustificată de către administratorul statutar al societăţii”, demn de precizat fiind faptul că nu s-a achitat impozitul aferent acelor dividende! Foarte probabil că „tranzacţia în numerar” de 131.440 lei nu a fost raportată la ONPCSB („Spălarea Banilor”), aşa cum prevede legea. O să verific!

Concluzia „noului raport” a fost că «toate cauzele care au dus la starea de insolvenţă sunt imputabile administratorului statutar al societăţii debitoare», motiv pentru care MARKA’S IPURL a formulat cerere de atragere a răspunderii personale împotriva patroanei Ancuţa HERGHELEGIU (foto; unic asociat şi administrator) – Dosar asociat nr. 1688/99/2022/a1. (sursa foto: facebook.com/anca.herghelegiu)

DOCUMENT ATAŞAT:
HERGHEX SRL – Completare la raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţă