FC RAPID: cât va câştiga fiecare jucător. Străinii au contracte de muncă, românii – convenţii civile. Datoriile curente la stat depăşesc 7,24 milioane lei

RAPID-salarii-jucatori-600FOTBAL CLUB RAPID – salarii jucători (conform contracte, exclusiv bonusuri)

 

FOTBAL CLUB RAPID SA Bucureşti (CUI 18536665), societatea prin intermediul căreia îşi desfăşoară activitatea (economică) echipa de fotbal de sub Podul Grant, a intrat în insolvenţă la data de 7 decembrie 2012, la propria cerere. Între timp, a fost aprobat un plan de reorganizare, a fost schimbat administratorul judiciar iniţial, echipa de fotbal a retrogradat în Liga a II-a şi a fost mult circ în jurul acesteia.

De partea cu circul s-au ocupat iniţial Adrian Zamfir şi Nicolae Cristescu – care au preluat creanţele deţinute de George Copos, devenind peste noapte „mari investitori” la Rapid -, iar apoi basarabeanul Valerii Moraru, care a preluat creanţele de la cei doi. Creanţele au fost preluate de AZUGA WATERS SRL, societate controlată de Violeta MORARU (soţia), în timp ce acţionar la FOTBAL CLUB RAPID SA, cu 94,7202% a devenit persoana fizică Valerii MORARU (născut în noiembrie 1959). Demn de menţionat este faptul că acţiunile lui Moraru sunt sub sechestru, „conform adresei din 08.04.2015 emisă de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti Dobra, Coşoreanu & Asociatii în dosarul de executare silită nr. 1517/2014”.

Conform ultimului tabel definitiv rectificat al creanţelor, publicat în aprilie 2015, FOTBAL CLUB RAPID SA are datorii totale acceptate de 134,62 milioane lei, dintr-un total solicitat de 154,76 milioane lei. Asta înseamnă peste 30 milioane euro la cursul actual, valoare care este foarte clar că nu va fi achitată nici cu „mama reorganizării judiciare”.

Sărind peste faptul că administratorul judiciar se face că nu observă faptul că planul de reorganizare nu mai este viabil din moment ce echipa a retrogradat, ajungem la situaţia actuală, prezentată pe larg în procesul-verbal al Comitetului Creditorilor, întrunit (prin email!) la data de 21 august 2015.

Lăsându-vă să parcurgeţi în linişte acest document, extrag doar câteva informaţii/concluzii  pe care le-am considerat a fi foarte importante:
– administratorul judiciar publică cele mai importante clauze din contractele încheiate de FOTBAL CLUB RAPID SA cu jucătorii, ceea ce, poate nu e chiar ilegal în cazul unei firme în insolvenţă, dar sigur va stârni valuri;
jucătoriii străini au contracte de muncă, românii doar convenţii civile, iar creditorul Maria DINCĂ atrage atenţia că „semnarea convenţiilor civile cu jucătorii români presupune schimbarea politicilor contabile privind tratamentul fiscal al obligaţiilor fiscale rezultate din acestea”.
– Acelaşi creditor, care nu a votat ordinea de zi, mai semnalează că „sunt jucători ce au drepturi salariale la semnatură, ceea ce este un lucru greu de realizat avînd în vedere sursele de venit ale societatii FOTBAL CLUB RAPID SA”. Altfel spus, nu prea sunt şanse să primească banii respectivi.
– Tot Dincă apreciază că valoarea convenţiilor (drepturi salariale, bonusuri, chirii, masa) este superioară celor oferite de cluburile din Liga a II-a, chiar daca este inclus si „brand-ul cu pretenţii”. Asta cu „brand-ul cu pretenţii” s-a vrut a fi o ironie. Mai mult, creditorul susţine că un jucător care a activat şi în sezonul trecut are acum (în Liga a II-a) o înţelegere financiară superioară celei anterioare (când era în Liga I).
– Numai „onorariile de bază” ale jucătorilor se ridică la 115.297 euro/lună. Deşi în contracte sunt menţionate bonusuri generoase, acestea nu sunt trecute în buget, pe motiv că „nu pot fi cuantificate„. După cum sunt formulările din procesul verbal, sumele menţionate sunt nete, dar nimeni nu pomeneşte de taxele la stat aferente.
AZUGA WATERS SRL s-a angajat să contribuie cu 1,1 milioane euro în următoarele 10 luni, adică 110.000 euro/lună. După cum se observă, această sumă nu acoperă salariile, nu mai spun de bonusuri şi taxe. Firma familiei Moraru a garantat angajamentul de plată cu 20 de bilete la ordin. Cât de sigure sunt aceste „garanţii”? Răspunsul e simplu: AZUGA WATERS figurează în CIP (Centrala Incidentelor de Plăţi) cu 504 bilete la ordin refuzate la plată (plus 3 cecuri), ultimele 33 de incidente fiind raportate luna aceasta (august 2015). Dar despre asta vorbim separat…
– Administratorul judiciar semnalează membrilor comitetului creditorilor faptul că societatea debitoare înregistrează restanţe importante faţă de bugetul statului, potrivit notificarii nr. 52126/BJI/02.04.2015, prin care se solicita achitarea creanţelor fiscale curente în suma de 7.242.423 lei, astfel cum rezultă din fişa sintetică pe plătitor, editată la data de 26.03.2015. Aceste datorii sunt acumulate de la deschiderea procedurii de insolvenţă şi depăşesc bugetul estimat al societăţii pentru un sezon (1,5 milioane euro). Iar suma de 7,2 milioane lei era valabilă la sfârşitul primului trimestru din acest an, probabil că a crescut între timp.
– De asemenea, administratorul judiciar semnalează membrilor comitetului creditorilor că la termenele procedurale în dosarul de insolvenţă nr.46406/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Secţia a VII a Civilă au fost depuse din partea creditorilor curenţi numeroase cereri de trecere la procedura de faliment, instanţa de judecată prorogând discutarea acestor cereri până la finalul sezonului competiţional 2014-2015.

Următorul termen de judecată este programat pentru data de 4 septembrie 2015. Ţinând cont de cele prezentate la Comitetul Creditorilor, există o singură soluţie – FALIMENTUL. O nouă amânare sau chiar apariţia unui „alt măscărici Moraru” nu va face decât să prelungească agonia.

FOTBAL CLUB RAPID – Comitetul Creditorilor (proces-verbal 21 august 2015)

Citiţi şi:
AZUGA WATERS: 507 de refuzuri la plată, datorii la stat de 4,6 milioane lei