A.N.D. CONCEPT EUROCONSTRUCT a intrat în insolvenţă… după ce a încheiat 2020 cu lichidităţi de 3,6 milioane lei; patronul Iulian Ionel ANDRIUCĂ are o sentinţă de atragere a răspunderii personale… iar anul acesta a înfiinţat CONCEPT HABITAT URBAN; am sesizat administratorul judiciar şi Fiscul

A.N.D. CONCEPT EUROCONSTRUCT SRL Iaşi (CUI/CIF: 28662458) a intrat în insolvenţă (la propria cerere), susţinând în documentaţia depusă la Dosarul nr.4498/99/2021 că „patrimoniul său este caracterizat de insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”.

În cadrul procedurii generale, FINANCIAL OPERATIONAL RESTRUCTURING IPURL (Lucian ANDRONIC), practicianul propus de debitoare, va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 10 octombrie 2021 este termenul limită pentru înscrierea la masa credală.

Demersul constructorului ieşean este dubios dacă ţinem de cont de rezultatele pozitive din ultimii 3 ani şi mai ales de cele înregistrate la finalul anului 2020: profit net de 1.674.401 lei, la o cifră de afaceri de 2.452.662 lei, datorii de 1.961.768 lei şi active circulante de 3.599.976 lei… din care 3.591.628 lei în casă şi conturi la bănci!

Înfiinţată în iunie 2011, dar cu activitate semnificativă din 2018, societatea A.N.D. CONCEPT EUROCONSTRUCT SRL este controlată de Iulian Ionel ANDRIUCĂ (administrator şi asociat majoritar – 90%)… individ care a mai falimentat A.N.D CONSTRUCT SRL Iaşi (CUI/CIF: 16043318), „ispravă” în urma căreia s-a ales cu o sentinţă definitivă de atragere a răspunderii personale (Dosar asociat nr.5196/99/2018/a1 – sumă de plată 49.804 lei).

În martie 2021, Iulian Ionel ANDRIUCĂ a înfiinţat CONCEPT HABITAT URBAN SRL Iaşi (CUI/CIF: 43830342), firmă cu acelaşi sediu social ca şi cele două societăţi A.N.D. (un apartament din cartierul Alexandru cel Bun), care a devenit plătitoare de TVA din aprilie 2021.

Am informat administratorul judiciar provizoriu cu privire la aceste aspecte şi am primit doar o confirmare a recepţionării mail-ului (cu mulţumiri!), fără niciun comentariu (punct de vedere). Probabil practicianul a încercat, astfel, să sugereze că nu cunoştea situaţia debitoarei şi manevrele lui ANDRIUCĂ.

Desigur, am sesizat şi Fiscul, cu propunerea de a efectua inspecţie fiscală la A.N.D. CONCEPT EUROCONSTRUCT SRL, eventual şi la CONCEPT HABITAT URBAN SRL. Dacă Adunarea Creditorilor îl confirmă pe ANDRONIC în funcţie, voi transmite o informare şi judecătorului sindic.