A treia sentinţă de insolvenţă împotriva producătorului de polistiren EQUATOR

Producătorul de polistiren expandat ignifugat EQUATOR GROUP SRL Răcari (CUI: 17708860) a intrat pentru prima dată în insolvenţă pe 9 octombrie 2014, la cererea Fiscului, care a invocat o creanţă de 594.802 lei – Dosarul nr.2640/120/2014, Tribunalul Dâmboviţa. Debitoarea a atacat sentinţa cu apel, iar Curtea de Apel Ploiesti a admis apelul şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare.

Pe 7 decembrie 2015, Tribunalul Dâmboviţa decide, din nou, deschiderea procedurii de insolvenţă (în acelaşi dosar), iar debitoarea atacă şi această sentinţă, dar pe un motiv de procedură, speculând o modificare a competenţelor teritoriale în cadrul ANAF:

Invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a creditoarei DGRFP Ploiesti – AJFP Dâmboviţa în susţinerea prezentei cereri în lipsa unui mandat expres dat de AFP Titu, motiv pentru care solicită admiterea apelului, anularea sentinţei si respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind promovată de o persoană ce nu are calitate procesuală activă

Pe 21 decembrie 2015, judecătoarea Florentina DINU de la Curtea de Apel Ploieşti admite apelul şi „schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei„. Altfel spus, de data asta Curtea de Apel nu a mai trimis cauza spre rejudecare la prima instanţă şi a decis că EQUATOR GROUP SRL nu este în stare de insolvenţă.

În acest prim dosar de insolvenţă, tabelul preliminar al creanţelor indica o masă credală de 3.132.133,19 lei, deşi datoriile din bilanţul pe 2014 erau de 13,58 milioane lei.

La mai puţin de doi ani de când a răsuflat uşurată, EQUATOR GROUP SRL are o nouă problemă cu Legea 85/2014, de data aceasta mult mai gravă. Pe 8 august 2017, PIRAEUS BANK a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva producătorului de polistiren (termosistem), precizând că deţine împotriva debitoarei o creanţă de 1.960.596,39 lei, rezultată în urma unui contract de creditare încheiat în 2009.

Se pare că acest nou dosar de insolvenţă nu se va plimba pe la Curtea de Apel Ploieşti pentru că EQUATOR GROUP SRL a recunoscut starea de insolvenţă şi a precizat că nu deţine resursele financiare şi materiale necesare achitării integrale a debitului… dar „şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea în conformitate cu obiectul de activitate, prin propunerea unui plan de reorganizare, în vederea achitării integrale a creanţei”.

În aceste condiţii, sarcina judecătorului sindic Narcis ERCULESCU de la Tribunalul Dâmboviţa a fost simplă, astfel că la termenul din 31 octombrie 2017 a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă şi a numit practicianul PRIME INSOLV PRACTICE SPRL (Ioana TOMA) în funcţia de administrator judiciar provizoriu – Dosarul nr.5144/120/2017.

Instanţa a mai stabilit data de 14 decembrie 2017 drept termen limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 8 ianuarie 2018 (încă nu au fost comunicate locul şi ora şedinţei).

Înfiinţată sub numele PORO THERM SRL în iunie 2005, societatea EQUATOR GROUP SRL produce şi comercializează „plăci termoizolante din polistiren expandat ignifugat de diferite dimensiuni şi densităţi sau perle din polistiren, utilizate la turnarea de şape uşoare” şi este deţinută de Liviu BREBEANU (52 de ani) – 55% şi Andi Bogdan VASILOIU (39 de ani) – 45%, dar atribuţii de administrator are doar asociatul majoritar.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.5144/120/2017, deschis împotriva debitoarei EQUATOR GROUP SRL Răcari, este programat pe 27 februarie 2018. (sursa foto: facebook.com/polistirenexpandatignifugat)

DOCUMENTE ATAŞATE:
EQUATOR GROUP SRL – Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

EQUATOR GROUP SRL – Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă prin procedură generală