Acuzat de tranzacţii fictive şi alte golănii, DRAGOMIR trebuie să plătească doar o parte din datoriile falitei din Roman… iar afacerea continuă pe două firme din Iaşi (document ataşat)

Înfiinţată în mai 2012 de Bogdan Cristian DRAGOMIR (unic asociat şi administrator), societatea de construcţii DRAGOMIR INVEST SRL Roman (CUI/CIF: 30250246) a intrat în insolvenţă după mai puţin de 3 ani de activitate, la cererea Fiscului – Dosar nr.2172/103/2014. Conform tabelului definitiv, masa credală iniţială se ridica la 152.199 lei, creditorul AJFP Neamţ fiind înscris cu o creanţă bugetară de 146.339 lei.

Deşi s-a aprobat un plan de reorganizare, debitoarea a intrat în faliment pe 27 ianuarie 2016… şi de atunci procedura e lălăită, demn de menţionat fiind faptul că ultimul raport publicat în BPI de lichidatorul judiciar ACTIV JUDICIAR IPURL (Maria DUDA) este din februarie 2019. Tot în urmă cu mai bine de un an a fost publicat tabelul definitiv consolidat actualizat al creanţelor, document care prezintă un total al datoriilor de 720.983,69 lei, partea Fiscului fiind de 690.916 lei.

Între timp, totuşi s-a mai întâmplat ceva: au fost admise ÎN PARTE cererile de atragere a răspunderii patrimoniale personale formulate de lichidatorul judiciar şi de AJFP Neamţ împotriva lui Bogdan Cristian DRAGOMIR.

Fiscul a solicitat ca DRAGOMIR să acopere tot pasivul debitoarei, „motivat de faptul că nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar activele din patrimoniul debitoarei şi a folosit fondurile societăţii pentru cheltuieli de protocol peste limitele admisibile, nu a predat lichidatorului judiciar toate actele contabile ale societăţii ceea ce a condus la imposibilitatea acestuia de a efectua demersuri pentru recuperarea creanţelor”.

Printre acuzaţiile formulate la adresa fostului administrator al debitoarei DRAGOMIR INVEST SRL s-au numărat unele foarte grave, cum ar fi:

  • parte din facturile fiscale care stau la baza operaţiunilor economice desfăşurate de către debitoare, în relaţia cu societăţile furnizoare şi care au fost înregistrate în evidenţa contabilă reflectă tranzacţii care nu au la bază documente din care să rezulte realitatea şi legalitatea efectuării operaţiunilor şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate documente justificative;
  • achiziţiile declarate de societatea debitoare sunt operaţiuni prin care s-a încercat disimularea realităţii, prin crearea aparenţei unor operaţiuni care, în fapt, nu au existat, în scopul diminuării bazei impozabile;
  • o parte din tranzacţiile reflectate în evidenţa contabilă sunt fictive întrucât: aprovizionarea cu mărfuri s-a făcut de la furnizori declaraţi inactivi; nu au fost prezentate contractele în baza cărora au fost achiziţionate bunurile; furnizorii nu au recunoscut că ar fi efectuat livrările, aceştia nedeclarând şi neînregistrând aceste operaţiuni în evidenţa contabilă proprie; furnizorii au făcut acte de comerţ care nu aveau nicio legătură cu obiectul de activitate declarat al acestora; furnizorii nu au făcut dovada recepţiei efective a mărfurilor;
  • partenerii de afaceri ai societăţii au comportament de tip „fantomă” întrucât nu funcţionează la sediul declarat, organele de inspecţie fiscală nu au putut avea acces la arhiva financiar-contabilă a acestora. Deşi debitoarea a declarat achiziţii de la anumite societăţi, acestea la rândul lor nu declarau nicio livrare. O parte dintre administratorii societăţilor furnizoare sunt implicaţi în operaţiuni de evaziune fiscală şi sunt cercetaţi în dosare penale aflate în diverse stadii;
  • au fost înregistrate în contabilitatea societăţii debitoare cheltuieli de protocol ocazionate de servirea unor mese pentru care nu a fost calculată limita de deductibilitate şi fără a fi justificate ca fiind făcute în scopul afacerii.

Cu toate că din solicitarea de atragere a răspunderii patrimoniale nu reiese că DRAGOMIR INVEST SRL ar fi derulat şi activităţi corecte/legale, judecătorul sindic Claudia-Veronica VASILIU s-a gândit să nu fie prea sever şi cumva să împace pe toată lumea, aşa că a decis ca „parte din pasivul rămas neacoperit al societăţii debitoare DRAGOMIR INVEST SRL, în sumă de 284.714,16 lei, să fie suportat de pârâtul DRAGOMIR Bogdan Cristian„. AJFP Neamţ a atacat deja sentinţa cu apel.

În ceea ce îl priveşte pe Bogdan Cristian DRAGOMIR, acesta nu pare să fi fost afectat vreodată de falimentul societăţii din Roman: în martie 2015, adică imediat după deschiderea procedurii de insolvenţă, el şi Mădălina DRAGOMIR au înfiinţat firma PROJECT CONSTRUCT DRAGOMIR SRL Iaşi (CUI/CIF: 34301610), care pentru 2018 a raportat 12 angajaţi şi cheltuieli de 103.000 lei, adică o medie de 715 lei/lună/angajat!

Tot în 2015 (dar la final de an), Mădălina DRAGOMIR (de una singură) a fondat DMB GRUP CONSTRUCT SRL (CUI/CIF: 35287556) cu sediul social în Strunga, judeţul Iaşi. Pentru anul trecut, DMB GRUP CONSTRUCT SRL încă nu a depus bilanţul, iar 2018 a fost încheiat cu un profit net de 565.337 lei, la o cifră de afaceri de 1.185.745 lei… şi 1.092.798 lei în casă şi conturi la bănci. Mădălina DRAGOMIR este administrator în acte atât la PROJECT CONSTRUCT DRAGOMIR SRL, cât şi la DMB GRUP CONSTRUCT SRL!

Document ataşat:
DRAGOMIR INVEST SRL – Sentinţă de atragere a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale debitorului