Administratorul judiciar CLAUDIU IGNAT închide ochii la o golănie italiano-oltenească de 7,7 milioane lei

Societatea ARHIPREST CONSTRUCT SRL Craiova (CUI: 25977982) a fost înfiinţată în septembrie 2009 de către italianul Vincenzo IOELE (65 de ani în prezent) – 80% şi românca Livia MĂCEŞANU (41 de ani) – 20%, obiectul principal de activitate fiind „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” (Cod CAEN: 4120).

La doar două săptămâni de la înfiinţare, Vincenzo IOELE cesionează părţile sociale deţinute compatriotului Giuseppe IOELLE (împlineşte 41 de ani luna viitoare). După mai puţin de un an, în august 2010, Livia MĂCEŞANU devine unic asociat şi administrator, preluând de la al doilea italian atât părţile sociale, cât şi atribuţiile de administrator. Tot atunci, societatea declară că va presta în principal „activităţi de arhitectură” (Cod CAEN: 7111).

În februarie şi martie 2016 (în două etape), Livia MĂCEŞANU pasează firma unui alt macaronar – Giuseppe GRECO (31 de ani), iar în funcţia de administrator este numit, pentru un mandat de 10 ani, Vincenzo IOELE – cel care a fost fondator al firmei şi care este „cunoscător al limbii romăne” şi domiciliază în Craiova, conform menţiunilor din documentele depuse la Registrul Comerţului.

Demn de menţionat este faptul că MĂCEŞANU s-a lepădat de ARHIPREST CONSTRUCT SRL după ce la finalul anului 2015 a raportat datorii totale de 5,3 milioane lei şi active circulante de 4,66 milioane lei, din care creanţe de 3.271.672 lei, stocuri de 1.156.968 lei şi 228.557 lei în casă şi conturi..

În 2016, societatea craioveană „reuşeşte” să urce datoriile la 7,73 milioane lei şi activele circulante la 7,14 milioane lei, acestea din urmă având următoarea structură:

  • creanţe – 4.746.647 lei
  • stocuri – 1.787.624 lei
  • casă şi conturi – 604.271 lei

În februarie 2017, tot în două etape (majorare de capital social şi cesiune părţi sociale), Vincenzo IOELE preia integral firma teoretic de arhitectură, dar numai pentru vreo două luni pentru că în aprilie 2017 găseşte un oltean dispus să îngroape mortu’ ARHIPREST CONSTRUCT SRL. Acesta se numeşte Dragoş-Romeo CRĂCIUN, are 30 de ani, figurează cu domiciliul în Craiova şi nu mai deţine participaţii la alte firme. Ambele schimbări de patronat şi de administrator (CRĂCIUN a devenit şi unic administrator) s-au efectuat după ce împotriva debitoarei ARHIPREST CONSTRUCT SRL a fost deschis Dosarul de insolvenţă nr.159/63/2017, înregistrat pe 9 ianuarie 2017, la Tribunalul Dolj.

Totuşi, deschiderea procedurii a fost decisă în Dosarul nr.7882/63/2017, înregistrat pe 12 iunie 2017, la cererea debitoarei. Judecătorul sindic Raluca Elena DINCULESCU a admis cererea pe 27 iunie 2017 şi a interpretat Legea 85/2014 astfel încât să desemneze în funcţia de administrator judiciar provizoriu practicianul propus de debitoare – IGNAT GROUP IPURL (Claudiu IGNAT).

Acest Claudiu IGNAT este „multilateral dezvoltat” – avocat, mediator, arbitru comercial internaţional şi, mai nou, şi practician în insolvenţă. Raportul privind cauzele insolvenţei, întocmit de acest individ, este o mizerie: are mai puţin de o pagină (suficient pentru a insera un dezacord şi o virgula între subiect şi predicat), nu prezintă nicio informaţie despre asociaţii şi administratorii firmei şi niciun rezultat financiar. Îm schimb ne spune că „nu am identificat bunuri mobile sau imobile ce pot fi valorificate” (Serios? Activele imobilizate de 835.202 lei din bilanţul pe 2016 unde sunt? plus stocurile şi banii din conturi! – n.r.) şi că principalele cauze ale insolvenţei sunt „criza economico-financiară resimţită chiar dacă influenţa exercitată asupra acestui sector nu este la fel de evidentă ca în alte domenii” şi „volumul redus al resurselor existente”.

Claudiu IGNAT nu a publicat în BPI raportul prevăzut de lege privind propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de intrare în faliment şi nici în raportul privind cauzele nu menţionează nimic despre eventuala reorganizare sau intrare în faliment. Ţinând cont de manevrele efectuate de Livia MĂCEŞANU şi Vincenzo IOELE, este clar că se va ajunge la faliment, dar normal ar fi să o spună administratorul judiciar… care în documentul menţionat se prezintă de 3 ori drept lichidator judiciar! Oare ştie care e diferenţa între administrator judiciar şi lichidator judiciar?!

În cadrul procedurii de insolvenţă, data de 8 august 2017 este termen limită de înscriere la masa credală, iar prima Adunare a Creditorilor urmează să se desfăşoare… probabil la Paştele Cailor, că instanţa nu a fixat o dată, iar IGNAT nu a adus vorbă despre această întrunire în notificarea publicată în BPI.

În această situaţia, singura speranţă rămâne apelul depus de lichidatorul EURO UNIVERSAL CONSTRUCŢII SRL Craiova (CUI: 21598030, firmă în faliment), care a atacat sentinţa prin care IGNAT GROUP IPURL a fost desemnat administrator judiciar provizoriu. Încă nu a fost fixat un termen pentru acest apel, iar următoarea şedinţă de judecată în Dosarul-mamă de insolvenţă nr.7882/63/2017, împotriva debitoarei ARHIPREST CONSTRUCT SRL, este programată pe 3 octombrie 2017. (sursa foto: equipmentworld.com)

DOCUMENT ATAŞAT:
ARHIPREST CONSTRUCT SRL – raport privind cauzele insolvenţei