Administratorul judiciar „dă de pământ” cu firma şefului de poliţie locală cercetat de DNA şi propune intrarea în faliment

Politia-locala

ECO PLAI BUCOVINA SRL Grăniceşti (CUI: 23833778) a intrat în insolvenţă pe 14 martie 2016, la cererea creditoarea CHIMAGRI DISTRIBUTION SRL Chişcani (CUI: 32644506), care a invocat o creanţă de 480.971,71 lei (346.314,43 lei – debit restant şi 134.655,28 lei – penalităţi de întârziere). La începutul acestei săptămâni, administratorul judiciar provizoriu C.I.I. LIAHU DORU Botoşani a publicat tabelul preliminar al creanţelor, document din care rezultă un total al datoriilor de 1,24 milioane lei şi doar 5 creditori, printre care nu se numără şi Fiscul.

 Aparent, această insolvenţă nu reprezintă „mare şmecherie”, dar nu de aceeaşi părere sunt procurorii DNA şi, mai nou, administratorul judiciar. Dacă primii şi-au făcut treaba pe la finalul anului 2014 (detalii AICI), acuzând patronul ECO PLAI BUCOVINA SRL, Mihai FILIPIUC (52 de ani), că a încasat subvenţii necuvenite, Doru LIAHU şi-a început reprezentaţia luna aceasta, prin intermediul raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă.

 După ce precizează că societatea a încheiat anul trecut cu pierderi de 405.467 lei, la o cifră de afaceri de numai 307.753 lei (faţă de 1,44 milioane lei în 2014), administratorul judiciar demarează un atac furibund la adresa administratorului debitoarei:

  • – până la data întocmirii prezentului raport debitoarea nu a prezentat o listă a contractelor de arendă ce reprezintă exploataţia agricolă pentru anul 2016, astfel încât considerăm că debitoarea nu mai deţine în arendă contracte asupra terenurilor sau a făcut ca acestea să fie reziliate şi cesionate în interesul altor persoane, astfel încât constatăm că lipsa de reacţie a administratorului societăţii în vederea prezentării administratorului judiciar a situaţiei exacte a exploataţiei agricole ne conduce la concluzia că conducerea debitoarei are ceva de ascuns.
  • – debitoarea nu a predat documentele contabile pe ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii pentru a nu fi analizate de administratorul judiciar;
  • – din acţiunile sau inacţiunile administratorului statutar şi ale administratorului special nu rezultă că s-au luat măsuri de către debitoare în vederea limitării problemelor sale financiare;
  • – există suspiciuni de înstrăinare a animalelor existente în patrimoniul debitoarei la data de 31.12.2015;
  • – având în vedere gradul ridicat de lichiditate al activelor circulante (valoare totală de 774.025 lei; stocuri – 271.763 lei, creanţe – 474.741 lei, disponibilităţi băneşti – 27.521 lei) se poate interpreta ca apariţia insolvenţei debitoarei să fi fost urmărită de conducerea debitoarei.

 Ţinând cont de toate acestea şi de alte analize financiare efectuate, administratorul judiciar a propus trecerea la faliment în procedură simplificată, chiar dacă teoretic debitoarea şi-a manifestat intenţia de a depune un plan de reorganizare.

 Prin trecerea la faliment, Mihai FILIPIUC „scapă de-o grijă”, dar aceste acuzaţii ale administratorului judiciar probabil îi vor îngreuna şi mai mult situaţia, pentru că el nu este un „badea Gheorghe” care şi-a făcut o firmă şi nu şi-a dat seamă că greşeşte, ci (fost) şef al Poliţiei Locale Siret, adică o persoană care cunoaşte legea şi, mai mult, trebuie să şi vegheze la respectarea ei. (sursa foto: cugelliber.ro)


DOCUMENTE ATAŞATE
:
ECO PLAI BUCOVINA SRL – tabel preliminar al creanţelor

 ECO PLAI BUCOVINA SRL – raport privind cauzele insolvenţei