Adunarea Creditorilor fără publicarea tabelului preliminar; lichidatorul judiciar minte cu neruşinare

Leather_Lux

LEATHER LUX SRL Bacău (CUI: 23535488) a fost înfiinţată în martie 2008, de către Ioan Adriean CÎTEA (46 de ani în prezent), având ca obiect principal de activitate „comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate”. Produsele erau promovate (şi) prin intermediul hainepielelux.ro, site care teoretic a funcţionat şi ca magazin online. Acum nu mai funcţionează în niciun fel!

 După ce în 2010 a ajuns la o cifră de afaceri de puţin peste 100.000 euro, vânzările firmei au scăzut încontinuu, iar pierderile şi datoriile au crescut, ajungându-se ca pentru anul 2014 să fie raportate pierderi de 116.643 lei, datorii de 1,26 milioane lei, la o cifră de afaceri de 231.609 lei.

 Pe 7 octombrie 2015, Ioan Adriean CÎTEA, care a rămas unic asociat şi administrator, solicită deschiderea procedurii simplicate a falimentului, invocând „criza economică, reducerea volumului de vânzări, cresterea preţului la utilităţi, costurile salariale, precum şi problemele personale„. Judecătorul sindic Camelia IONESCU de la Tribunalul Bacău a considerat că debitoarea nu a depus la Dosarul nr.3460/110/2015 toate documentele prevăzute de lege – lipsind, în principal, cele legate de numele creditorilor şi categoria creanţelor deţinute de aceştia – şi a respins cererea pe 21 octombrie 2015.

LEATHER-LUX-7-ani-w

Ioan Adriean CÎTEA nu s-a lăsat intimidat şi a atacat sentinţa cu apel. Pe 19 februarie 2016, Curtea de Apel Bacău admite apelul şi „trimite cauza la judecătorul sindic pentru deschiderea procedurii„. Pe 13 aprilie 2016, Tribunalul Bacău se conformează şi deschide procedura falimentului în formă simplificată.

 Practicianul INSOLVEXPERT SPRL Bacău (Silviu DRĂGAN) este desemnat lichidator judiciar provizoriu, iar instanţa stabileşte data de 6 iunie 2016 drept „termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor„, prima şedinţă a Adunării Creditorilor fiind programată pe 10 iunie 2016, la sediul lichidatorului judiciar.

 Pe 24 aprilie 2016, Silviu DRĂGAN publică în BPI notificarea privind deschiderea insolvenţei. Şi atat! Nu publică în BPI raportul privind cauzele insolvenţei şi nici tabelul preliminar al creanţelor. Cu toate acestea, în dispreţul total al legii, acest individ prezidează o aşa-zisă Adunare a Creditorilor pe 10 iunie 2016. Surprinzător, pe 15 iunie 2016 publică în BPI procesul verbal al acestei presupuse întruniri.

 În debutul acestui document, Silviu DRĂGAN (care se prezintă drept avocat) precizează că au trimis puncte de vedere doar doi creditori: BANCA TRANSILVANIA şi AJPF BACĂU. În ceea ce priveşte Fiscul, este menţionată „adresa nr.1743/14.03.2016„, numai că la 14 martie 2016 nu era deschisă procedura falimentului!

 La prezentarea punctelor de vedere, surpriză: apare şi al treilea creditor, în persoana patronului Ioan Adriean CÎTEA, care ar deţine „68,99 % din suma înscrisă în tabelul preliminar al creditorilor„. Nu se precizează care este acea sumă, unde este tabelul şi cine mai apare înscris..

 La desemnarea Comitetului Creditorilor, altă ciudăţenie: BANCA TRANSILVANIA, care ar deţine 2,26% din masa credală „votează împotriva desemnării unui comitet al creditorilor, urmând ca atribuţiunile comitetului să fie exercitate de către Adunarea Creditorilor”. Creditorul CÎTEA, care deţine 68,99% din voturi, vrea un Comitet al Creditorilor din care să facă parte. La final, nu se mai spune nimic despre acest punct de pe ordinea de zi.

 La punctul referitor la confirmarea lichidatorului şi stabilirea onorariului, poziţia creditorului majoritar CÎTEA este: „Confirmăm lichidatorul judiciar Insolvexpert SPRL cu onorariul de 3.000 lei„. Cu toate acestea, Silviu DRĂGAN ajunge la concluzia că „onorariul a fost stabilit la 3.000 lei şi un onorariu variabil de 2% din sumele distribuite creditorilor”! În punctul de vedre al BĂNCII TRANSILVANIA se spunea: „3.000 lei pe toată durata procedurii„. În decizia finală, a fost omisă menţiunea „pe toată durata procedurii”. Punem pariu că va deveni 3.000 lei/lună?!

 Pe la finalul documentului, lichidatorul judiciar spune că „la adunarea generală a creditorilor au fost reprezentaţi prin adresa mai sus menţionată creditorii în proporţie de 71,15%„. Procentele prezentate la BANCA TRANSILVANIA şi CÎTEA însumează 71,25%. Să zicem că a greşit o cifră, dar unde e Fiscul şi procentul acestuia? Parcă a trimis punct de vedere. Conform site-ului ANAF, LEATHER LUX SRL înregistra la 31 martie 2016 obligaţii restante în valoare de 83.868 lei. Teoretic, ar trebui să apară în tabelul creditorilor.

LEATHER-LUX-datorii-la-stat-w

Şi pentru ca bătaia de joc la adresa creditorilor, a instanţei de judecată şi a legii, în general, această dovadă vie de incompetenţă şi/sau rea-credinţă, numită Silviu DRĂGAN, încheie cu o minciună sfruntată: „Lichidatorul judiciar a publicat în BPI Raportul privind cauzele insolvenţei SC LEATHER LUX SRL nr.132 din 15.04.2016, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă din care rezultă că nu sunt persoane vinovate de intrarea în insolvenţă a falitei” (exprimarea defectuoasă îi aparţine).

 Lichidatorul judiciar INSOLVEXPERT SPRL Bacău (Silviu DRĂGAN) a publicat în BPI numai notificarea privind deschiderea insolvenţei (pe 26 aprilie 2016) şi procesul verbal al şedinţei Adunarii Creditorilor (pe 15 iunie 2016), după cum se poate observa şi de pe portalul ONRC.

 Acest mincinos Silviu DRĂGAN nu a publicat raportul privind cauzele şi nici tabelul preliminar al creanţelor, deşi susţine contrariul (privind raportul) de două ori în aceeaşi frază. Mai mult, pe 15 aprilie 2016 abia a fost pronunţată sentinţa de deschidere a procedurii!

 Următorul termen de judecată în acest dosar de insolvenţă este 29 iunie 2016, dată la care sper că judecătorul sindic Camelia IONESCU va lua atitudine faţă de această „mizerie” orchestrată de Silviu DRĂGAN. (sursa foto: wikimedia.org)

 DOCUMENT ATAŞAT:

LEATHER LUX SRL – proces verbal Adunarea Creditorilor (10 iunie 2016)