ALISTAR SECURITY: doar un sfert dintre creditorii invitaţi au onorat masa credală; Fiscul are de recuperat 11 milioane lei

alistar-security

ALISTAR SECURITY SRL Bucureşti (CUI: 24887130) a intrat în insolvenţă pe 9 decembrie 2015 prin decizia Tribunalului Bucureşti (Dosar nr. 43332/3/2015), iar practicianul TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL (Constantin TĂNASĂ) a fost numit administrator judiciar provizoriu, „cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului”.

În notificarea privind deschiderea procedurii, Constantin TĂNASĂ a publicat o listă a potenţialilor creditorilor, cu 270 de poziţii. Este de presupus că această listă a fost întocmită pe baza documentelor contabile ale firmei şi nu a fost „scoasă din burtă”, deşi evoluţia ulterioară susţine a doua variantă.

Primul tabel preliminar al creanţelor, publicat în BPI pe 15 februarie 2016, prezenta o masă credală de 13,64 milioane lei, împărţită la doi creditori garantaţi, 13 salariaţi, 5 bugetari, 9 chirografari indispensabili şi 45 chirografari „neindispensabili”. Ulterior, în urma contestaţiilor, situaţia s-a mai modificat, astfel că cel mai recent tabel preliminar (al IV-lea), publicat pe 13 septembrie 2016, prezintă un singur creditor garantat (creanţa GARANTI BANK a fost eliminată), 13 salariaţi, 6 bugetari, 9 chirografari indispensabili şi 47 chirografari „neindispensabili „, masa credală acceptată fiind de 12.858.554,13 lei, la care se mai poate adăuga suma de 5,7 milioane lei – creanţă admisă sub condiţie.

Prin urmare, lipsesc vreo 200 de potenţiali creditori din lista iniţială, iar masa credală este mică dacă ţinem cont de faptul că bilanţul pe 2014 indica datorii de 22.522.184 lei. Pentru anul 2015 nu s-a mai obosit nimeni să depună bilanţ la Finanţe! O explicaţie a diferenţei dintre masa credală şi datoriile din bilanţ ar putea fi următoarea: firma a trecut în contabilitate facturi emise de diverse „firme fantomă” pentru produse/servicii de care nu a beneficiat niciodată şi nici nu le-a plătit, înregistrarea facturilor urmărind doar diminuarea TVA de plată. Acum, la masa credală, cine să solicite sumele respective, firmele fantomă?!

Această supoziţie se bazează şi pe faptul că patronul Dan ALISTAR (împlineşte 53 de ani luna viitoare) a fost arestat preventiv la un moment dat, fiind acuzat (împreună cu alte 7 persoane) de evaziune fiscală şi spălare de bani. Plus că aceasta a fost reţeta folosită la majoritatea firmelor mari de pază… care ulterior au ajuns în insolvenţă şi cu patronii pe la Beciul Domnesc.

Administrator judiciar „fantomă”

Administratorul judiciar TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL nu a publicat în BPI raportul privind cauzele insolvenţei, ci doar o notificare prin care anunţa că ar fi depus documentul respectiv la dosar. Din punctul meu de vedere, astfel procedează practicienii care au ceva de ascuns în legătura cu firma în insolvenţă sau cu propria activitate legată de respectiva speţă, pentru că nu pot fi invocate costurile cu publicarea. Dacă ar fi vorba de aceste costuri, s-ar adopta măcar varianta gratis, de postare pe propriul site, dar asta nu se întâmplă decât foarte rar.

Deşi părea a avea o fixaţie cu 6.000 lei/lună, Constantin TĂNASĂ a solicitat creditorilor să aprobe un onorariu de numai 2.000 lei/lună plus 5% din sumele atrase în contul unic. Asta după ce creditorii ar fi aprobat confirmarea administratorului judiciar. Pentru că are nişte proceduri cretine şi netransparente, Fiscul nu s-a decis nici până azi ce administrator judiciar vrea la ALISTAR SECURITY SRL, deşi au trecut mai bine de 9 luni de la deschiderea procedurii. Şi cum e creditor majoritar (81,29% din masa credală), totul e la mâna finanţiştilor… care sunt plătiţi cu ziua şi nu au motive să se grăbească.

Prin urmare, prima Adunare a Creditorilor, din 19 februarie 2016, nu a confirmat administratorul judiciar şi, implicit, nici onorariile solicitate. De atunci, nu s-a mai discutat această problemă în Adunarea Creditorilor, aşa că TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL e într-un fel de „provizorat permanent” (până se decide Fiscul, dacă se mai decide). Uns cu toate alifiile, Constantin TĂNASĂ a solicitat instanţei să îi aprobe un onorariu temporar de 3.000 lei/lună, numai că Tribunalul Bucureşti a admis doar parţial cererea şi a decis: „stabileşte onorariu în cuantum de 2.000 lei lunar exclusiv TVA, din averea debitorului, pentru activitatea desfăşurată de administratorul judiciar provizoriu TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL, de la numire până la desemnarea unui alt administrator judiciar„. Formularea „de la numire până la…” nu pare a fi corectă/legală din moment ce aceeaşi instanţa a stabilit un alt onorariu de la numire şi până la Adunarea Creditorilor, dar probabil vrea să compenseze (parţial) diminuarea onorariului şi eliminarea acelui plus de 5% din ce se încasează.

Ne mai auzim la anu’, ce atâta grabă?!

Pe 14 septembrie 2016, la cererea administratorului judiciar, instanţa a pronunţat o amânare în Dosarul nr.43332/3/2015 „pentru continuarea perioadei de observaţie”, următorul termen fiind programat pe 11 ianuarie 2017. Şi pentru că am constatat că unii administratori judiciari uită pe parcursul procedurii de activele şi bunurile găsite (cel puţin în acte) la demararea insolvenţei, trec în revistă câteva informaţii utile apărute în raportul de activitate nr.1 (din 7 aprilie 2016) şi care nu mai apar în raportul nr.2 (confirmate sau actualizate), dar poate că TĂNASĂ nu a vrut să plictisească cititorii cu aceleaşi informaţii!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¤ În patrimoniul societăţii debitoare au fost identificate două bunuri imobile, după cum urmează:

 • teren în suprafaţă (din măsurătorile cadastrale) de 357 mp, situat în Voluntari (Ilfov), cu nr. cadastral 6139;
 • teren în suprafaţă de 836 mp, situat în Voluntari (Ilfov), cu nr. cadastral 303.

¤ La data deschiderii procedurii, pe numele societăţii debitoare apar înmatriculate mai multe vehicule, din care, un număr de 70 de autoturisme sunt proprietatea societăţii debitoare.

¤ Din analiza balanţei de verificare a conturilor contabile încheiată la data de 31.10.2015, a rezultat că societatea debitoare deţine în patrimoniul său:

 • bunuri de natura activelor imobilizate (terenuri, construcţii, instalaţii, echipamente, maşini, etc.) în valoare netă de 5.603.494,01 lei;
 • bunuri de natura stocurilor în valoare de 1.819.905,41 lei;
 • creanţe (clienţi, debitori) în valoare de 13.285.040,66 lei;
 • elemente de trezorerie (disponibil în cont, sume în curs de decontare, garanţii de bună execuţie) în valoare de 2.566.902,93 lei.

¤ Date sintetice:

 • – numărul de salariaţi ai debitorului: 108 persoane;
 • – valoarea totală a datoriilor şi numărul creditorilor: 13.637.613,57 lei/76 creditori
 • – valoarea creanţelor, numărul debitorilor: 9.273.411,58 lei/>1.500 debitori
 • – valoarea patrimoniului (activ net, 29.02.2016): 20.565.078,50 lei
 • – nivelul de lichidităţi: disponibil in cont, >400.000 lei.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ţinând cont că următorul termen e abia la anu’CRĂCIUN FERICIT! (sursa foto: facebook.com)


DOCUMENT ATAŞAT
:
ALISTAR SECURITY SRL – tabel preliminar al creanţelor


CITIŢI ŞI
:
TOTTO SECURITY: în primul an de activitate, „moştenitoarea” ALISTAR SECURITY a acumulat datorii de 14 milioane lei, din care 10 milioane lei către bugetele de stat