Alo, AFP Sector 6?! Hai cu punerea în executare! Manuel-Ioan HOISAN a fost „condamnat” să plătească datoriile EXPRESS HANDLING SOLUTIONS

EXPRESS HANDLING SOLUTIONS SRL Bucureşti (CUI/CIF: 37874735) a intrat direct în faliment (la propria cerere) pe data de 24 mai 2022, iar lichidatorul judiciar provizoriu AUXILIUM INSOLVENCY IPURL (practicianul propus de debitoare) nu s-a deranjat să publice notificarea privind deschiderea procedurii şi nu a respectat mai nimic din obligaţiile prevăzute de lege.

Probabil şi ca urmare a sesizării trimise de SUPERVIZOR.ro, Fiscul i-a dat cu flit mizerabilului practician şi a desemnat CII NICOLAE ELENA-GABRIELA să se ocupe de acest faliment.

După ce a analizat cu simţ de răspundere activitatea falitei şi a administratorului Manuel-Ioan HOISAN (care deţine 90% din părţile sociale, celălalt asociat fiind avocata Alina-Gabriela CIUCU), lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii personale pentru pasivul de 579.973 lei.

Demn de semnalat este faptul că singurul creditor este Fiscul, iar datoriile la stat ale debitoarei EXPRESS HANDLING SOLUTIONS SRL includ o componentă semnificativă de stopaj la sursă.

În condiţiile în care HOISAN nu a furnizat documentele solicitate de lichidatorul judiciar şi nu a explicat ce s-a întâmplat cu activele circulante (creanţe şi lichidităţi) din bilanţ, decizia instanţei nu putea fi decât… cea pronunţată de Alexandra Luiza BÂREA BREZAE pe 28 martie 2023:

Obligă pârâtul HOISAN Manuel-Ioan să suporte din averea personală suma de 579.973 lei reprezentând pasivul rămas neacoperit al debitoarei EXPRESS HANDLING SOLUTIONS SRL conform tabelului definitiv

Sentinţa putea fi atacată cu apel „în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă”. Publicarea în BPI s-a realizat pe 7 aprilie 2023, iar pe portalul instanţelor nu există vreo menţiune referitoare la depunerea apelului. Alo, AFP Sector 6?! Hai cu punerea în executare!