APOLODOR COM IMPEX: datorii de 127 milioane lei şi eventuale necazuri după arestarea primarului Sorin Oprescu

Intrată în procedura generală de insolvenţă la data de 6 august 2015, APOLODOR COM IMPEX SRL Bucureşti (CUI 448722) susţine în documentaţia depusă la Dosarul 27710/3/2015 că „în patrimoniul său există un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi şi, din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, nu poate plăti datoriile exigibile către creditorii săi”.

Mai mult, APOLODOR COM IMPEX SRL menţionează şi obligaţiile financiare pe care le are faţă de stat şi parteneri de afaceri: „datoriile societăţii faţă de creditorii săi însumează la data introducerii cererii de chemare în judecată 127.319.052 lei, din care datoriile scadente sunt în cuantum de 88.551.108 lei, urmând ca la data de 10.09.2015 să devină scadente si datorii către bugetul statului în sumă de 26.467.590 lei„.

În ceea ce priveşte obligaţiile restante către bugetele de stat, acestea sunt aproape duble şi reprezintă cea mai mare problemă a societăţii, conform documentaţiei menţionate: „În ccea ce priveste datoria totală către ANAF în cuantum de 52.667.382 lei, aceasta este cea mai împovărătoare pentru societate, iar evenimentele recent produse în lunile mai-iunie 2015, în ceea ce priveşte datoriile bugetare ale societăţii, au determinat pierderea beneficiului eşalonării şi creşterea acestei datorii cu suma de 25.046.091 lei„.

Societatea şi-a manifestat „intenţia de redresare economică pe baza unui plan de reorganizare”, dar rămâne de văzut ce surprize mai apar după arestarea lui Sorin Oprescu şi cercetarea contractelor încheiate de Primăria Capitalei, pentru că unul dintre cititorii SUPERVIZOR.ro, care se declară fost angajat APOLODOR COM IMPEX SRL, a reclamat mai multe nereguli la lucrările de la Pasajul Piaţa Presei şi de la Centrul Istoric (detalii AICI).

APOLODOR COM IMPEX SRL Bucureşti are un capital social de 201.000 lei, deţinut de Octavian Radu OUATU (99,95%) şi Iosefina Mihaela STANCU (0,05%), primul menţionat ocupând şi funcţia de administrator. În cadrul procesului de insolvenţă, administrator judiciar provizoriu a fost desemnat CII SILVIU NEDELCU, iar termenul limită de înscriere la masa credală a fost fixat pentru 21 septembrie 2015.

Citiţi şi:

APOLODOR COM IMPEX: insolvenţă bubuitoare în construcţii. Datoriile la stat depăşesc 53 milioane lei