ARTHUR DESIGN CONSTRUCT: Instanţa a constatat că „nu s-au respectat reguli financiare cu privire la creditarea unei societăţi”… şi ATÂT! Fiscul a contestat (presupuse) plăţi în numerar de 768.500 lei… dar nu a sesizat „Spălarea Banilor”; patronul Marian-Vasile BUMBU a înfiinţat BEST ART INTERNATIONAL DESIGN

Înfiinţată în octombrie 2012, societatea ARTHUR DESIGN CONSTRUCT SRL Valea Lupului (CUI/CIF: 30850496) şi-a propus „să tragă obloanele” la începutul anului 2021, când asociatul unic Marian-Vasile BUMBU a emis o decizie de dizolvare, lichidare şi radiere a agentului economic.

Pentru că ARTHUR DESIGN CONSTRUCT SRL înregistra datorii la stat, s-a deschis procedura simplificată de faliment, iar tabelul preliminar al creanţelor prezintă o masă credală de 1.248.998 lei şi doi creditori: Fiscul – 480.498 lei şi Marian-Vasile BUMBU – 768.500 lei, cu menţiunea că datoriile la stat includ o componentă majoritară de stopaj la sursă, adică bani furaţi de la angajaţi.

Fiscul a contestat creanţa invocată de patronul BUMBU, iar în documentaţia depusă la Dosarul asociat nr.2304/99/2021/a1 a precizat că, printre alte nereguli, se numără şi neinformarea ONPCSB („Spălarea Banilor”) cu privire la tranzacţiile mai mari de 100.000 lei.

Judecătorul sindic Gabriela FILIP a admis faptul că «nu s-au respectat reguli financiare cu privire la creditarea unei societăţi» (împrumuturile succesive, totalizând 768.500 lei, s-au efectuat exclusiv în numerar şi nu a fost informat ONPCSB)… dar a considerat că înscrierea creanţei în tabel este corectă! AJFP Iaşi a atacat sentinţa cu apel.

Lichidatorul judiciar OMEGA SPRL (Adrian ABABEI) – care consideră că stopajul la sursă de ordinul sutelor de mii de lei „nu reprezintă fapte sau acte de natură a atrage răspunderea patrimonială a organelor statutare ale debitorului – nu a mai aşteptat expirarea termenului de apel şi a solicitat deja închiderea procedurii, o decizie în acest sens urmând a fi luată pe 5 mai 2022.

Fiscul… care nu a sesizat ONPCSB, ci a preferat doar să remarce ilegalităţile privind creditarea societăţii, s-a deranjat totuşi să formuleze cerere de atragere a răspunderii personale împotriva fostului administrator Marian-Vasile BUMBU, demers care a dus la înregistrarea Dosarului asociat nr.2304/99/2021/a2.

În ceea ce îl priveşte pe aşa-zisul om de afaceri Marian-Vasile BUMBU, acesta a înfiinţat BEST ART INTERNATIONAL DESIGN SRL Tansa (CUI/CIF: 45286647) în noiembrie 2021, iar din ianuarie 2022 a declarat angajaţi.