BAUMONTAJ RENO BUILDING SUPPLIERS a intrat în insolvenţă; Fiscul a găsit nereguli la facilităţile acordate angajaţilor; patronul Gheorghe-Marian ŞERBAN a mai bifat 3 falimente

BAUMONTAJ RENO BUILDING SUPPLIERS SRL Ploieşti (CUI/CIF: 34040794) a intrat în insolvenţă la propria cerere, susţinând în documentaţia depusă la Dosarul nr.77/105/2023 că „în cursul anului 2022 activitatea sa a făcut obiectul unei inspecţii fiscale tematice, privind eligibilitatea societăţii pentru acordarea facilităţii scutirii angajaţilor firmelor de construcţii de la plata impozitelor pe venit şi a contribuţiilor aferente salariilor, inspecţie care a fost finalizată cu o decizie de impunere prin care societatea este obligată să plătească la bugetul de stat suma de 1.442.352 lei, la care se adaugă şi accesoriile”.

Debitoarea mai susţine următoarele:

  • În conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit se constată că societatea a realizat parţial condiţiile prevăzute în cadrul art.60 alin.5 c. fiscal, în sensul că a realizat o cifră de afaceri de peste 99% din activităţile din construcţii enumerate de codul fiscal, însă o parte substanţială din veniturile avute în vedere au fost obţinute prin punctul său de lucru situat în afara României (în Belgia).
  • În aceste condiţii, în temeiul unor prevederi confuze de legislaţie secundară/terţia privind modul de determinare a veniturilor avute în vedere la calculul cifrei de afaceri, şi care au fost înlocuite cu unele suficient de coerente doar după jumătatea anului 2022, societăţii i-a fost impusă plata către bugetul de stat a reţinerilor salariate neefectuate/sumelor achitate salariaţilor săi în plus, pentru perioada cuprinsa între anii 2019 şi începutul anului 2022.

În cadrul procedurii generale de insolvență, practicianul VIA INSOLV SPRL va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 7 martie 2023 este termenul limită pentru înscrierea la masa credală.

Înfiinţată în ianuarie 2015, societatea BAUMONTAJ RENO BUILDING SUPPLIERS SRL execută „Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, este deţinută şi administrată de Gheorghe-Marian ŞERBAN, iar pentru anul 2021 a raportat 50 de angajaţi, profit net de 288.077 lei, la o cifră de afaceri de 21.077.035 lei, datorii de 4.672.998 lei şi active circulante de 4.974.150 lei, din care creanţe de 2.490.163 lei.

Patronul Gheorghe-Marian ŞERBAN mai are în palmares (ca asociat) 3 falimente – BAUMONTAJ PROFILE SRL (CUI/CIF: 26638909), BRUNO CONSTRUCT SRL (CUI/CIF: 20493680) şi STAHLIN MONTAGE SRL (CUI/CIF: 23960321) -, iar la ora actuală este asociat şi administrator la R.D.M. HOME CONSTRUCT SRL (CUI/CIF: 42400517) şi SMART RENO BBS SRL (CUI/CIF: 39942593) şi doar asociat la BYONIC LOGISTIC SRL (CUI/CIF: 34526868). (sursa foto: byonic.ro)