C.E. HUNEDOARA: termenul de înscriere la masa credală este 5 august 2016; Sindicatul „Noroc Bun” va ataca şi a doua sentinţă de deschidere a insolvenţei

CEH

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA Petroşani (CUI: 30855230) a intrat în insolvenţă, la propria cerere, pe 7 ianuarie 2016 (Dosarul nr. 5194/97/2015), în cererea introductivă menţionând că „nu deţine în prezent lichidităţi băneşti disponibile să acopere datoriile în sumă de 1.672.398.873 lei, din care datorii exigibile mai vechi de 90 de zile în cuantum de 485.801.253 lei”.

 După ce a fost întocmit tabelul preliminar al creanţelor, după ce administratorul judiciar CASA DE INSOLVENŢĂ GMC SPRL Craiova a luat primele măsuri, dintre care cea mai drastică a fost denunţarea Contractului Colectiv de Muncă, a venit decizia Curţii de Apel Alba Iulia, care a anulat sentinţa Tribunalului Hunedoara de deschidere a insolvenţei şi a trimis cauza spre rejudecare la instanţa de fond.

 Acelaşi judecător sindic Ioan DRĂGAN de la acelaşi Tribunal Hunedoara a decis pe 23 iunie 2016 reintrarea în insolvenţă a societăţii, numind acelaşi administrator judiciar ca şi la „prima insolvenţă”. Acesta a publicat (în BPI) notificarea privind deschiderea insolvenţei pe 28 iulie 2016 şi a anunţat că termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 5 august 2016.

 Sentinţa privind deschiderea insolvenţei nu a fost publicată în BPI şi nici nu a fost comunicată părţilor, iar pe portalul instanţelor de judecată apare o aşa-zisă minută, care nu menţionează niciun termen din procedură. Conform unor surse din dosar, sentinţa nu a fost publicată şi nici comunicată părţilor pentru că judecătorul sindic ar fi plecat în concediu fără să redacteze motivarea!

CE-HUNEDOARA-4-ani-(2015)-w

Necomunicarea sentinţei a făcut imposibilă atacarea acesteia cu apel, iar Adrian Ştefan JURCĂ, reprezentant al Sindicatului „Noroc Bun ” din cadrul C.E. HUNEDOARA, a precizat pentru SUPERVIZOR.ro: „Cu siguranţă vom ataca sentinţa de intrare în insolvenţă a C.E.H. cu apel. Vrem, astfel, să obligăm statul român să aplice Legea Minelor, astfel încât închiderea celor patru mine din cadrul CEH să se facă cu ajutor de stat şi conform normelor UE”.

 Demn de remarcat este faptul că Sindicatul „Noroc Bun” a atacat cu apel şi prima sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă, iar Curtea de Aple Alba Iulia i-a dat câştig de cauză.

 Totuşi, dacă menţiunea din notificare este corectă/legală, sindicatul sau altcineva ar putea deja să atace sentinţa, pentru că în documentul menţionat se spune aşa: Termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii10 zile de la publicarea notificării, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor – 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora”. De aici, rezultă că opoziţiile ar putea fi depuse teoretic până pe 7 august 2016, dar cum această zi este nelucrătoare (duminică), practic termenul este 5 august 2016.

 În ceea ce priveşte înscrierea la masa credală, administratorul judiciar a precizat pentru SUPERVIZOR.ro că acei creditori care s-au înscris în tabelul de la „prima insolvenţă” sunt înscrişi automat şi la „a doua insolvenţă”, fiind valabilă taxa de timbru achitată deja, cu menţiunea că trebuie să transmită precizări în cazul în care valoarea creanţei invocate s-a modificat între timp. Desigur, precizările trebuie să fie însoţite de copii ale documentelor justificative.

 La „prima insolvenţă”, CASA DE INSOLVENŢĂ GMC SPRL a admis creanţe în valoare totală de 1,34 MILIARDE LEI, sumă care reprezintă doar jumătate din cele solicitate de creditori.

 În cazul în care nu apar probleme pe parcursul derulării procedurii, noul tabel preliminar al creanţelor ar trebui publicat (în BPI) până pe 24 august 2016, iar „prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul CEH SA în maxim 5 zile de la data publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a Tabelului Preliminar al creanţelor, conform dispozitiilor art. 100, alin (1) lit.e)”, după cum se precizează în notificarea privind deschiderea insolvenţei. (sursa foto: radiocluj.ro)

 DOCUMENT ATAŞAT:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă