Care e pragul propus pentru abuz în serviciu? Fiscul a solicitat şi a obţinut ATRAGEREA RĂSPUNDERII PERSONALE pentru 1.545 lei

Articolul 16 – (2) din Constituţie spune că „nimeni nu este mai presus de lege„. Viaţa ne-a învăţat că, totuşi, „legea este o barieră peste care sar dulăii, pe sub care trec căţeii şi în faţa căreia se opresc doar boii„. Pentru articolul din Constituţie, nu prea am exemple care să îl susţină. Pentru zicerea „cu bariera”… cazul de mai jos!

La Fisc există o cutumă: „pentru orice firmă în insolvenţă, cerem atragerea răspunderii personale„. Legea 85/2014 are nişte prevederi clare legate de acest drept (de a solicita atragerea răspunderii persoanale)… dar nu prea contează pentru Fisc. Sunt numeroase cazuri în care demersurile au fost respinse tocmai pentru că nu se încadrau în prevederile legii, dar nu la asta vreau să mă refer astăzi.

O firmă necăjită din Neamţ, care se numeşte GEMI CONSTRUCT INSTAL SRL Piatra Neamţ (CUI: 17349790), a intrat în insolvenţă pe 19 iulie 2016, la cererea AJFP Neamţ – Dosarul nr.1552/103/2016.

Pe 19 septembrie 2017, Fiscul nemţean a depus o cerere prin care „a solicit obligarea pârâtei STOICA Mihaela-Sorina la plata unei părţi din pasivul neacoperit al societăţii debitoare GEMI CONSTRUCT INSTAL SRL Piatra-Neamţ, în cuantum de 1.545 lei„. Chiar aşa scrie în documentaţia depusă la Dosarul 1552/103/2016/a1, pârâta Mihaela-Sorina STOICA (42 de ani) fiind fostul administrator al firmei debitoare.

Judecătorul sindic Cătălin SERGHEI de la Tribunalul Neamţ a ţinut cont doar de litera legii, nu şi de spiritul ei. Asta era o ironie! NU a ţinut cont de nimic, ca dovadă stă tâmpenia care apare în sentinţă:

  • Din declaraţia dată de pârâtă în data de 09.03.201 (aşa scrie în sentinţă, lipseşte ultima cifră, probabil e 2017 – n.r.), cu privire la creanţele nerecuperate, suma de 125.784 lei ar reprezenta creanţa nerecuperată de la SURIN SRL Codlea. În urma verificărilor efectuate la solicitarea sa de Serviciul Fiscal Orăsenesc Codlea, a reiesit faptul că SURIN SRL nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii către GEMI CONSTRUCT INSTAL SRL, iar administratorul SURIN SRL a susţinut că nu are obligaţii faţă de debitoare.
  • Aceste aspecte, coroborate cu susţinerile pârâtei cuprinse în declaraţia anexată de către lichidatorul judiciar răspunsului la obiecţiuni, conform cărora „societăţile debitoare nu au fost de găsit”, conduc la concluzia certă că pârâta nu a efectuat nici un demers concret în vederea recuperării creanţelor. Din această situaţie de fapt rezultă si săvârsirea de către pârâtă a faptei prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. d

Din cele scrise mai sus, preluate din sentinţă, rezultă că judecătorul sindic şi lichidatorul judiciar ACTIV JUDICIAR IPURL sunt… foarte slab pregătiţi! Dacă SURIN SRL Codlea ar fi ” livrat bunuri” sau ar fi „prestat servicii”, dobândea calitatea de creditor al firmei din Neamţ, adică avea de recuperat bani de la GEMI CONSTRUCT INSTAL SRL, nu de dat bani acestui agent economic!

Cu astfel de cunoştinţe economice, judecătorul sindic Cătălin SEGHEI a decis (pe 10 octombrie 2017, sentinţă publicată în BPI pe 17 ianuarie 2018):

  • Admite cererea de atragere a răspunderii personale formulată de creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, în contradictoriu cu pârâta STOICA Mihaela Sorina
  • Dispune ca parte din pasivul neacoperit al societăţii debitoare GEMI CONSTRUCT INSTAL SRL Piatra-Neamţ, în cuantum de 1.545 lei, să fie suportat de pârâta STOICA Mihaela Sorina

E adevărat că nici Mihaela Sorina STOICA nu a fost foarte inspirată – putea să plătească 1.545 lei şi scăpa basma curată -, dar faptul că Fiscul nemţean s-a judecat pentru o asemenea sumă arată care e „ţinta” instituţiilor din eterna şi fascinanta Românie! (sursa foto: adevarul.ro)