CARMAN: Creanţe de 2,3 milioane lei şi datorii de 26 milioane lei… iar administratorul judiciar apreciază că balanţa societăţii este pozitivă

Înfiinţată în septembrie 1992, CARMAN SRL Urziceni (CUI: 2858141) se ocupă de „prelucrarea şi conservarea cărnii„, iar din februarie 2017 este deţinută integral de DELAMORE S.O. AGRO LTD. Londra, companie britanică reprezentată de românul Villy Sorinel OPREA (35 de ani), individ care a preluat şi funcţia de unic administrator al firmei ialomiţene începând cu 22 noiembrie 2017. Înainte de aceste modificări, CARMAN SRL a fost deţinută de Gheorghiţă-Marius CETERAŞ (33 de ani).

Pe 23 februarie 2018, CARMAN SRL a intrat în insolvenţă, oficial la propria cerere… dar după ce astfel de solicitări fuseseră depuse de doi creditori. În documentaţia depusă la Dosarul nr.246/98/2018, debitoarea susţine că „din lipsa potenţialilor clienţi şi a concurenţei acerbe de pe acest segment, nu a reuşit să atragă suficient rulaj pentru a-şi acoperi cheltuielile aferente desfăşurării activităţii de zi cu zi”… dar „şi-a manifestat intenţia de a depune un plan de reorganizare„.

Ce spune debitoarea în astfel de cereri contează mai puţin, pentru că importante sunt cifrele, pentru anul 2016 situaţia prezentându-se astfel:

  • pierderi de 4.800.068 lei, la o cifră de afaceri de 16.258.515 lei
  • creanţe – 2.302.664 lei
  • stocuri – 733.882 lei
  • bani în casă şi conturi – 16.372 lei
  • DATORII – 25.989.094 lei

Situaţia dezastruoasă a firmei este confirmată şi de valoarea negativă a capitalurilor proprii, de -19.143.240 lei, cu menţiunea că acest indicator are valoare negativă începând din 2010.

Administratorul judiciar provizoriu, PODOREANU INSOLV IPURL (Maria-Luiza POPESCU), pare că a avut la dispoziţie alte acte contabile… sau este hotărât să spună orice minciună pentru a evita (sau doar amâna) intrarea în faliment.

Iată ce afirmă practicianul în raportul prin care a propus continuarea perioadei de observaţie:

  • administratorul judiciar apreciază că este util a se încerca, într-o prima etapă, recuperarea creanţelor pe care debitoarea le deţine împotriva terţilor, abia într-o etapă ulterioară putându-se discuta despre eventualitatea lichidării unei păţrţi din patrimoniul debitoarei; în acest context, apreciem util a menţiona faptul că debitoarea are de recuperat creanţe îndestulătoare, raportat la cele pe care creditorii proprii le deţin impotriva acesteia
  • Din documentele contabile puse la dispoziţia administratorului judiciar de către debitoare, a reieşit faptul că întregul cuantum al creanţelor de recuperat depăşeşte masa credală, balanţa societăţii fiind, prin urmare, una pozitivă
  • Există premise obiective pentru susţinerea unui plan de reorganizare cu privire la această debitoare, managementul societăţii fiind unul funcţional, care şi-a manifestat disponibilitatea de a conlucra cu administratorul judiciar în scopul redresării societăţii

Este adevărat că PODOREANU INSOLV IPURL precizează că a avut la dispoziţie raportările contabile din 2015-2017, dar e greu de crezut că societatea CARMAN SRL a ajuns anul trecut la o „balanţă pozitivă”… după care s-a cerut în insolvenţă! Dar cât mai e?! În două-trei luni trebuie să apară şi datele financiare aferente anului 2017.

Dincolo de afirmaţiile optimiste (sau iresponsabile) ale administratorului judiciar, cert este faptul că termenul limită pentru înscrierea la masa credală este 14 aprilie 2018, iar prima Adunare a Creditorilor urmează să se întrunească pe 4 mai 2018, ora 14:00, la sediul Tibunalului Ialomiţa.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.246/98/2018, al debitoarei CARMAN SRL Urziceni, este programat pe 18 mai 2018. (sursa foto: carman.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
CARMAN SRL – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

CARMAN SRL – Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CARMAN SRL – Raport al administratorului judiciar (martie 2018)