CENTRUL AGROGREEN a intrat în insolvenţă; firma a fost înfiinţată în 2019 de Aurel PRISĂCARU şi preluată în februarie 2022 de Lăcrămioara BULIGA… iar la finalul anului 2020 avea active imobilizate de 1,63 milioane lei şi lichidităţi de 1,25 milioane lei

ARTERIUS BUSINESS SRL Bacău (CUI/CIF: 27321134) – firmă aflată în faliment – a solicitat şi a obţinut deschiderea procedurii de insolvenţă a debitoarei CENTRUL AGROGREEN SRL Lungani (CUI/CIF: 40980329), pentru o datorie (contravaloare marfă) de 167.525,82 lei, la care s-au adăugat „penalităţi de întârziere şi cheltuieli de executare, anterior încercându-se recuperarea sumelor prin executare silită” – Dosarul nr.2180/99/2022 de la Tribunalul Iaşi.

În cadrul procedurii generale, CII BERBECE DAN-FLORIN va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 8 august 2022 este termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor.

Societatea CENTRUL AGROGREEN SRL a fost înfiinţată în aprilie 2019 de Aurel PRISĂCARU şi urma să se ocupe de „cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”.

În februarie 2022, într-o singură tranzacţie, firma a fost preluată de Lăcrămioara BULIGA, care a devenit unic asociat şi administrator (pentru o perioadă de 70 de ani!).

CENTRUL AGROGREEN SRL nu a depus bilanţul aferent exerciţiului financiar 2021, iar pentru 2020 a raportat doi angajaţi, venituri de 1.026.104 lei şi cheltuieli de 974.136 lei (profit net de 46.005 lei), datorii de 2.817.921 lei şi active circulante de 1.780.270 lei… din care 1.254.282 lei în casă şi conturi la bănci. Demn de semnalat este şi faptul că societatea din Lungani avea la finalul anului 2020 active imobilizate de 1.628.731 lei.