CHIMICA AUTOMOTIVE, CHIMSPORT şi CHIMSPORT AUTOMOTIVE au intrat în concordat preventiv; executările silite sunt suspendate timp de 4 luni

CHIMICA AUTOMOTIVE SA (CUI/CIF: 30117798), CHIMSPORT SA (CUI/CIF: 11836894), CHIMSPORT AUTOMOTIVE SA (CUI/CIF: 18599655) – societăţi cu sediul social în Orăştie – au intrat în procedura de concordat preventiv, conform deciziilor pronunţate de Tribunalul Hunedoara în Dosarul nr.3023/97/2022, Dosarul nr.3053/97/2022 şi Dosarul nr.3052/97/2022.

În toate cele trei cazuri, practicianul CITR Filiala Cluj SPRL a fost numit administrator concordatar provizoriu, iar instanţa a dispus ca „în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, administratorul concordatar să elaboreze sau, după caz, să asiste debitoarea în elaborarea planului de restructurare».

Sentinţele din cele trei dosare mai precizează că «de la data deschiderii procedurii de concordat se suspendă de drept toate executările silite îndreptate împotriva debitoarei sau acestea nu încep, indiferent de natura creanţei, pe o perioadă de 4 luni».

Conform definiţiei din Legea 85/2014, concordatul preventiv este „un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află”.

Concordatul preventiv este o procedură total lipsită de transparenţă (spre deosebire de insolvenţă/faiment) – nu se publică nimic în BPI şi reprezintă o tragere de timp în favoarea debitoarei… înainte de intrarea în insolvenţă.

Pentru anul 2021, societăţile CHIMICA AUTOMOTIVE SA, CHIMSPORT SA şi CHIMSPORT AUTOMOTIVE SA au raportat (cumulat) 615 angajaţi, pierderi de 9.843.562 lei şi datorii de 123.354.905 lei. (sursa foto: banatulazi.ro)