Cine a mai intrat în concordat preventiv? Una dintre debitoare a avut 110 de angajaţi şi cifră de afaceri de peste 60 milioane lei în 2023

În afară de insolvenţă şi faliment, Legea 85/2014 reglementează şi concordatul preventiv, o procedură total lipsită de transparenţă – nu se publică nimic în BPI şi nici nu există menţiuni la ONRC privind această situaţie de „dificultate financiară” în care se află societatea care a apelat la concordatul preventiv.

Conform definiţiei din Legea 85/2014, concordatul preventiv este „un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află”.

Avantajul imediat al debitoarelor care optează pentru acest „colac de salvare” este următorul:

de la data deschiderii procedurii de concordat se suspendă de drept toate executările silite îndreptate împotriva debitorului sau acestea nu încep, indiferent de natura creanței, pe o perioadă de 4 luni

După data de 1 iunie 2024, următoarele debitoare au solicitat deschiderea procedurii de concordat preventiv, iar cererile au fost deja aprobate (mai sunt altele încă neanalizate de instanţe):

  • CHIRILA SRL Panic/Hereclean (CUI/CIF: 13434818, administrator Mihai CHIRILĂ) – Dosar nr.587/84/2024
  • CONSTRUKT DANY SRL Craiova (CUI/CIF: 19236895, administrator Costinel Daniel TRUDĂ) – Dosar nr.4905/63/2024
  • COSTIN SOFA SRL Delureni/Ioneşti (CUI/CIF: 27137388, administrator Geanina Mihaela OLARU) – Dosar nr.1671/90/2024
  • DARCOM SRL Păltiniş (CUI/CIF: 619636, administrator Constantin GRĂDINARU) – Dosar nr.1168/40/2024
  • ELECTRO M.G.B. MAINTENANCE SRL Craiova (CUI/CIF: 35461791, administrator Sorin MARCU) – Dosar nr.4557/63/2024
  • MASICO.ALY_PREST SRL Popeni/Mirşid (CUI/CIF: 43179474, administrator Alin-Gherasim POP) – Dosar nr.647/84/2024
  • MIX MOTOR SERVICE SRL Bistriţa (CUI/CIF: 39145198, administrator Florin Grigore GALES) – Dosar nr. 2308/112/2024
  • RAFA SRL Craiova (CUI/CIF: 23160876, administrator Marian ŞTEFAN) – Dosar nr.4533/63/2024
  • TESLA POWER SYSTEMS SRL Buzău (CUI/CIF: 31422072, administrator Ioana CHIRA) – Dosar nr.1196/114/2024
  • VITIDA MINERAL SRL Nădrag (CUI/CIF: 29204190, administrator Ovidiu Petru CÎMPIAN) – Dosar nr.3205/30/2024

Dintre debitoarele menţionate se remarcă TESLA POWER SYSTEMS SRL, firmă care pentru anul 2023 a raportat 110 angajaţi, profit net de 2.120.762 lei, la o cifră de afaceri de 60.867.406 lei, datorii de 57.945.029 lei şi active circulante de 58.628.534 lei, din care stocuri de 39.986.267 lei!