Cine se aseamănă se adună… la o nouă insolvenţă! Administratorul are de plătit 22,45 milioane lei de la un faliment anterior, iar ambii asociaţi se află sub incidenţa Legii 85/2014

Societatea TUDORS HOTEL SRL Ploieşti (CUI: 29221069) a fost înfiinţată în octombrie 2011, cu scopul de a prelua administrarea Hotelului Vigo de la VIGOHOTEL SRL Ploieşti (CUI: 17945246), firmă care între timp a fost radiată, după ce a parcurs procedura de faliment – Dosarul nr. 4386/105/2014.

Pentru că Florin Cristian TUDOR (42 de ani), administratorul VIGOHOTELS RL, nu a depus niciun act prevăzut de Legea 85/2014, lichidatorul judiciar TEMPO INSOLV SPRL a solicitat atragerea răspunderii personale/patrimoniale. Pe 25 mai 2017, Tribunalul Prahova a decis aşa:

Dispune instituirea răspunderii patrimoniale a pârâtului TUDOR FLORIN CRISTIAN pentru pasivul societăţii debitoare în sumă de 22.452.428,92 lei. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Prahova

Ţinând cont că au trecut mai puţin de 4 luni de la pronunţarea acestei sentinţe, este posibil ca Florin Cristian TUDOR să nu fi primit comunicarea, ceea ce ar justifica, pe de o parte, nedepunerea apelului, şi pe de altă parte menţinerea lui în funcţia de administrator la alte firme. Conform art.169-(10) din Legea insolvenţei:

Persoana împotriva căreia s-a pronunţat o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii nu mai poate fi desemnată administrator sau, dacă este administrator în alte societăţi, va fi decăzută din acest drept timp de 10 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii

Şi dacă tot nu a fost decăzut din drepturi, Florin Cristian TUDOR a mai bifat o insolvenţă în calitate de administrator, a societăţii TUDORS HOTEL SRL. Cererea a fost depusă pe 4 august 2017 şi admisă de judecătorul sindic Irina Hermina BOTNARU pe 10 august 2017. În documentaţia depusă la Dosarul nr.6008/105/2017, debitoarea susţine că „se află în imposibilitatea de a achita la termenele scadente obligaţiile pe care le are către creditorii chirografari – 249.919,83 lei, către AJFP PRAHOVA suma de 92.165,12 lei, către salariaţi suma de 1.065 lei şi către creditori diverşi – 186.094,21 lei, conform balanţei de verificare depusă la dosar”. Sumele menţionate sunt ciudat de mici, în condiţiile în care bilanţul pe anul trecut menţionează datorii totale de 11,89 milioane lei.

Tribunalul Prahova a numit C.I.I. ANDREESCU AURELIAN CRISTINEL în funcţia de administrator judiciar provizoriu şi a stabilit data de 22 septembrie 2017 drept termen limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 16 octombrie 2017, ora 17:00, la sediul administratorului judiciar (Băicoi, str.11 Iunie nr.38).

Aurelian Cristinel ANDREESCU a publicat raportul prezăzut de lege prin care propune continuarea perioadei de observaţie, iar în acest document precizează că „debitoarea figurează înregistrată cu un teren deţinut în baza unui contract de leasing„, iar CREDIT EUROPE LEASING IFN (finanţatorul) încă nu a comunicat situaţia juridică a contractelor de leasing.

TUDORS HOTEL SRL are un capital social de 400 lei, deţinut de VINCIT PROD COM SRL (CUI: 6760579) – 87,5% şi ONOCLIM SANITERM SRL (CUI: 24600495) – 12,5%. Ambii asociaţi au sediul social în Ploieşti şi… sunt în insolvenţă. Conform tabelului definitiv al creanţelor, masa credală de la VINCIT PROD COM SRL este de 1.378.486,92 lei, cel mai generos „sponsor” fiind A.J.F.P. Prahova, cu o creanţă bugetară, adică negarantată, de 1.316.163 lei. La ONOCLIM SANITERM SRL, datoriile se ridică – tot conform tabelului definitiv – la 2.442.099,89 lei. Fiscul prahovean are două creanţa – una teoretic garantată de 15.993 lei şi alta bugetară… de 1.679.744 lei.

În cadrul Dosarului de insolvenţă nr.6008/105/2017, al debitoarei TUDORS HOTEL SRL, următorul termen de judecată este programat pe 9 noiembrie 2017. (sursa foto: vigohotel.ro)