CITRUS 4EVER: Sentinţă de atragere a răspunderii împotriva patronului Vasile PONCU… care a luat banii din firmă şi nu a mai plătit datoriile la stat

În octombrie 2017, Vasile PONCU a înfiinţat CITRUS 4EVER SRL Iaşi (CUI/CIF: 38326064), firmă care urma să se ocupe de „comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor”. A înregistrat profit în 2017 şi 2018, astfel că la 31 decembrie 2018 avea datorii de 188.358 lei… şi 627.015 lei în casă şi conturi. Pentru 2019 şi 2020 a raportat doar cheltuieli/pierderi minore, iar în octombrie 2021 a intrat în insolvenţă la cererea Fiscului.

La masa credală s-a înscris doar AJFP Iaşi, cu o creanţă bugetară de 188.312 lei, administratorul Vasile PONCU nu a prezentat actele contabile ale firmei şi nici nu a răspuns întrebărilor lichidatorului judiciar SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY SPRL legate de soarta lichidităţilor de peste 600.000 lei.

Deşi iniţial a afirmat „doar cu jumătate de gură” că „sunt indicii privind săvârşirea de către fostul administrator statutar al debitoarei CITRUS 4EVER SRL a faptelor prevăzute de art.169 alin.1, lit.d) din aceeaşi lege („nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea”), SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY SPRL s-a îndurat să depună cerere de atragere a răspunderii personale împotriva lui Vasile PONCU.

Acest demers juridic a dus la constituirea Dosarului asociat nr.3398/99/2021/a1, iar judecătorul sindic Alexandru MIŢICĂ a pronunţat următoarea decizie:

Obligă pe pârâtul PONCU Vasile să plătească pasivul debitorului CITRUS 4EVER, pasiv rămas neacoperit la data închiderii procedurii în cuantum de 188.312 lei, aşa cum rezultă din tabelul definitiv al creanţelor

Sentinţa nu este definitivă şi poate/putea fi atacată cu apel „în 7 zile de la comunicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă”… adică până pe 23 iunie 2022.