„Condamnare” de 226.925 lei pentru Mihaela Alina PETRACHE; suma nu ar trebui să reprezinte o problemă pentru marea patroană… că doar a luat 1,2 milioane lei din firma DENNYS IS COMUNICATION

Înfiinţată în 2009 de Mihaela Alina PETRACHE şi Dan PETRACHE, societatea DENNYS IS COMUNICATION SRL Bosia (CUI/CIF: 25292490) a intrat în insolvenţă pe 14 aprilie 2022, la cererea Fiscului, care a invocat o creanţă de 59.276 lei… actualizată la 226.925 lei în tabelul definitiv al creditorilor!

După deschiderea procedurii, AJFP Iaşi a efectuat un control inopinat şi a constatat că „suma de 974.030,16 lei existentă în soldul contului 531.01 – casa în lei, la 30.09.2018, şi suma de 156.465 lei existentă în soldul contului 542 – avansuri de trezorerie, la 30.09.2018 (data ultimei balanţe depuse la Fisc – n.r.), au fost ridicate de cei doi asociaţi în luna decembrie 2019 în contul profiturilor nerepartizate realizate în anii precedenţi, fără a se întocmi documentele necesare”… plus că „toate documentele contabile ale societăţii debitoare au fost distruse, iar administratorul statutar nu a procedat la reconstituirea acestora”.

În aceste condiţii, administratorul judiciar AVA LICHIDATOR IPURL (Violeta ANDRIEŞI) a concluzionat:

Fostul administrator statutar şi asociatul său se fac vinovaţi de deturnarea sau ascunderea unei părţi din activul societăţii, au ridicat suma de 1.195.495 lei din trezoreria societăţii (această valoare apare în bilanţ şi diferă puţin de cea menţionată de Fisc – n.r.), deşi aceasta înregistra datorii la bugetul de stat, prin urmare, acestor persoane le este imputabilă ajungerea debitorului în incapacitate de plată şi există premizele angajării răspunderii acestora

Constatarea menţionată apare în Raportul privind cauzele insolvenţei, publicat în BPI pe 26 mai 2022, dar – după mai puţin de 3 luni – aşa-zisul specialist în insolvenţe „nuanţează” concluzia, în sensul că acuză doar fostul administrator statutar, motiv pentru care cererea de atragerea răspunderii personale a vizat-o doar pe Mihaela Alina PETRACHE.

Acuzata nu s-a prezentat la proces și nici nu a depus întâmpinare, astfel că judecătorului sindic Alexandru MIȚICĂ i-a fost ușor să prezinte decizia:

Obligă pe pârâta PETRACHE Mihaela Alina să plătească pasivul debitorului DENNYS IS COMUNICATION SRL, pasiv în cuantum de 226.925 lei, aşa cum rezultă din tabelul definitiv al creanţelor

Sentinţa pronunţată în Dosarul asociat nr.1248/99/2022/a1 a fost publicată în BPI pe 15 decembrie 2022 şi putea fi atacată cu apel „în 7 zile de la comunicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă”. Pe portalul instanţelor de judecată nu există nicio menţiune privind un eventual apel.

Demn de menţionat este faptul că Mihaela Alina PETRACHE şi Dan PETRACHE mai deţin DENIS 2000 SRL Tomeşti (CUI/CIF: 17941503), agent economic care nu a mai depus bilanţ de 3 ani şi este declarat INACTIV de către AJFP Iaşi din aprilie 2021. Voi sesiza Fiscul cu privire la această societate… şi la ECOSTYLE IAŞI SRL Bosia/Ungheni (CI/CIF: 41844651). Să fie distracţia completă! (sursa foto: facebook.com/petrache.alina.5)