Urmare a sesizării SUPERVIZOR.ro, Fiscul nu a confirmat lichidatorul judiciar ACSIS SOLV, a solicitat completarea Raportului privind cauzele falimentului şi va formula cerere de atragere a răspunderii împotriva administratorilor ANASTASIU şi MARINESCU

Falimentul CONFORT CASA IANCULUI SRL Bucureşti (CUI/CIF: 38341048) este una din numeroasele proceduri dubioase înregistrate în ultima perioadă, în sensul că debitoarea s-a declarat în incapacitate de plată deşi în actele contabile (de obicei în bilanţul aferent exerciţiului financiar anterior) figura cu lichidităţi importante, care puteau acoperi lejer datoriile.

În cazul CONFORT CASA IANCULUI SRL, am semnalat situaţia lichidatorului judiciar provizoriu ACSIS SOLV IPURL (Mihnea-Alexandru DUMITRACHE)… „l-a durut la bască”, apoi am sesizat Fiscul (AFP Sector 2 şi DGRFP Bucureşti).

Instituţia a reacţionat destul de prompt şi, la Adunarea Creditorilor din 12 decembrie 2022, a transmis următorul punct de vedere:

  • Nu confirmă lichidatorul judiciar până la efectuarea procedurii de selecţie a practicienilor în insolvenţă.
  • A luat act de raportul întocmit în conf. cu disp. art.97 din Legea nr.85/2014 şi solicită completarea acestuia în ceea ce priveşte situaţia activelor circulante (disponibil casa lei) pentru perioada 31.12.2021 – 31.07.2022.
  • Consideră oportună formularea unei cereri întemeiată pe disp. art.169 din Legea nr.85/2014, cerere pe care o va formula în calitate de unic creditor.

Din păcate, AFP Sector 2 nu a nominalizat un alt practician pentru funcţia de lichidator judiciar, aşa că tot ACSIS SOLV IPURL se va ocupa de procedură… adică „specialistul în insolvenţe” care nu a observat nicio neregulă la acest faliment! Specimene ca acest Mihnea-Alexandru DUMITRACHE ar trebui nu doar excluse din UNPIR, ci şi cercetate pentru posibile infracţiuni de complicitate (la evaziune fiscală, de exemplu)!

Societatea CONFORT CASA IANCULUI SRL a fost înfiinţată în octombrie 2017, de Elena Cristina ANASTASIU şi Robert Constantin MARINESCU, ambii cu atribuţii de administrator, şi este, de fapt, o agenţie imobiliară care a raportat doi angajaţi doar în 2019, în ceilalţi ani figurând cu un singur salariat.

Elena Cristina ANASTASIU şi Robert Constantin MARINESCU mai au la activ câte un faliment… şi de ambele proceduri s-a ocupat ACSIS SOLV IPURL.

CITIŢI ŞI:
CONFORT CASA IANCULUI: Lichidatorul judiciar ACSIS SOLV s-a îndurat să publice tabelul preliminar. După termenul stabilit de instanţă… şi după ce SUPERVIZOR.ro a sesizat Fiscul cu privire la „lichidităţile contabile”… de 17 ori mai mari decât datoriile