CONPRESS GROUP: datorii de 36,8 milioane lei. Sorin Strutinsky a fost angajat al firmei, cu un salariu de 701 lei

CONPRESS GROUP SRL Constanţa (CUI 4129866) a intrat în insolvenţă, la propria cerere, pe data de 19 iunie 2015, iar termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţe a fost 4 august 2015. Mai mult, instanţa a stabilit data de 22 august 2015 drept termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor.

Probabil din cauza caniculei, administratorul judiciar „CII Dovîncescu Cristina” a publicat (în BPI) tabelul preliminar al creanţelor abia pe 7 septembrie 2015, de la acesta dată curgând şi cele 7 zile care reprezintă termenul de depunere a contestaţiilor. Curios este faptul că, deşi acest tabel (care are nr.415/4.09.2015) a fost publicat pe 7 septembrie, prima şedinţă a Adunării Generale a Creditorilor s-a desfăşurat pe 27 august 2015.

În documentaţia depusă la cererea de deschidere a procedurii se preciza că „pasivul debitoarei este de 32.246.278,52 lei„. Tabelul preliminar este ceva mai „generos” şi menţionează creanţe totale acceptate de 36,815 milioane lei. Creanţele salariale se cifrează la 51.402 lei, o sumă modestă ţinând cont de faptul că e vorba de 58 de angajaţi înscrişi la masa credală, care nu şi-au primit leafa pe luna mai. Partea oarecum hazlie este reprezentată de faptul că pe lista creanţelor salariale, la poziţia 57 (penultima) apare şi Sorin Gabriel STRUTINSKY, cu suma de 701 lei, care „reprezintă c/val salariu aferent lunii mai 2015; creanţă izvorâtă din raporturi de muncă, conform art.161 pct.3 din Legea 85/2014″. La un asemenea salariu, ori Strutinsky avea un contract part-time, ori era angajat ca muncitor calificat.

Surprinzător este faptul că, deşi are de recuperat 1,93 milioane lei, statul (prin AJFP Constanţa) nu prinde Top 3, fiind depăşit de TUTUN ŞI ZIARE SRL (în insolvenţă) – creanţă de 26.661.608 lei, BANCA TRANSILVANIA – 4,37 milioane lei şi EFIMERIS SERVICES SRL Constanţa – 1,95 milioane lei. Demn de menţionat este faptul că societatea EFIMERIS SERVICES SRL este controlată de Sorin Gabriel STRUTINSKY şi a „explodat” în 2014, ajungând la o cifră de afaceri de 25,47 milioane lei, realizată cu 44 de angajaţi, după ce în 2013 a avut cifră de afaceri de 18.000 lei şi niciun angajat.

Municipiul Constanţa (Primăria, cum ar veni) a revendicat suma de 455.484,29 lei, dar administratorul judiciar a acceptat doar o mică parte, 97.859,62 lei, diferenţa de 357.624,67 lei fiind considerată „debit nedatorat conform extrasului de cont comunicat de către debitoare„. Acest motiv ciudat stă la baza respingerii parţiale sau totale a mai multor creanţe, „CII Dovîncescu Cristina” luând de bune doar actele debitoarei, nu şi cele depuse de creditori, ceea ce probabil se va solda cu numeroase contestaţii.

După cum am menţionat, pe 27 august 2015 s-a desfăşurat prima şedinţă a Adunării Creditorilor, care a avut pe ordinea de zi doar două puncte:

  • 1. desemnarea comitetului creditorilor
  • 2. confirmarea administratorului judiciar numit provizoriu de judecătorul sindic şi stabilirea onorariului acestuia.

Deşi tabelul preliminar al creanţelor nu fusese publicat, la această întrunire au trimis punctul de vedere 4 creditori, dar niciunul nu a participat „în fizic”: AJFP Constanţa (5,2434% din masa credală), TUTUN ŞI ZIARE SRL (72,4198%), BANCA TRANSILVANIA (11,8761%) şi EFIMERIS SERVICES SRL (5,3024%).

Legat de creditorul TUTUN ŞI ZIARE SRL, trebuie menţionat faptul că această societate a fost deţinută până în aprilie 2014 de către CONPRESS GROUP SRL. Pe 23 aprilie 2014, părţile sociale au fost cesionate către Sorin Gabriel STRUTINSKY (99%) şi KLD SERVICES SRL (1%). După 6 luni, TUTUN ŞI ZIARE a intrat în insolvenţă, masa credală ridicându-se, conform singurului tabel al creditorilor publicat până în prezent la 33,57 milioane lei.

Creditorii întruniţi pe 27 august au căzut de acord ca alegerea Comitetului Creditorilor să se realizeze în ordinea valorii creanţelor, astfel că acesta este format din TUTUN ŞI ZIARE SRL, BANCA TRANSILVANIA şi EFIMERIS SERVICES SRL. La punctul 2 de pe ordinea de zi, s-a decis confirmarea „CII Dovîncescu Cristina” ca administrator judiciar, cu un onorariu de 3.000 lei/lună, fără TVA, pentru perioada cuprinsă de la deschiderea procedurii si până la întocmirea planului de reorganizare.

CONPRESS GROUP SRL are un capital social de 2.500 lei, împărţit între Mihail Gheorghe CÂRCIOG (28%), Radu Ştefan MAZĂRE (24%), Sorin Gabriel STRUTINSKY (24%) şi Nicuşor Daniel CONSTANTINESCU (24%). Sorin Gabriel STRUTINSKY este administrator al firmei de la înfiinţare (mai 1993). Părţile sociale deţinute de Mazăre, Strutinsky şi Constantinescu se află sub sechestru.

 CONPRESS GROUP SRL – tabel preliminar al creditorilor

Citiţi şi:

Cu trei asociaţi reţinuţi (temporar) la „beciul domnesc”, CONPRESS GROUP caută salvarea în insolvenţă