CRYALMO COM: Doi foşti administratori trebuie să achite datorii „calculate” de Fisc în valoare de 9,3 milioane lei (document ataşat)

Înfiinţată în ianuarie 1994, CRYALMO COM SRL Roman (CUI/CIF: 5207059) a fost declarată INACTIVĂ de către Serviciul Fiscal Municipal Roman în septembrie 2015, ultimul bilanţ depus de această firmă fiind cel aferent exerciţiului financiar 2013.

După mai bine de 3 ani, pe 8 noiembrie 2018, AJFP Neamţ s-a gândit să solicite aplicarea Legii 85/2014, invocând „o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, în cuantum de 8.898.823 lei„… sumă stabilită „din pix”, în urma unei aşa-zise inspecţii fiscale care a vizat perioada 01.01.2011-30.04.2017. Desigur, Fiscul nu a avut la dispoziţie niciun document contabil al debitoarei şi nici nu a reuşit să ia legătura cu administratorul societăţii.

Surprinzător la această „inspecţie fiscală” DIN 2017 este faptul că vizează o perioadă mai mare de 5 ani… şi are ca dată de start 1 ianuarie 2011. De ce nu 1 ianuarie 2010, de exemplu? Poate pentru că societate CRYALMO COM SRL a fost vândută de Mona FARCAŞ în mai 2010 (în două etape – majoare capital social şi cesiune părţi sociale)?!

CRYALMO COM SRL a intrat în insolvenţă pe 8 mai 2019, a trecut rapid la faliment, iar tabelul definitiv al creanţelor prezintă o masă credală de 9.423.294,06 lei, partea Fiscului fiind de 9.326.392 lei.
Lichidatorul judiciar RDV INSOLVENŢĂ SPRL a formulat cerere de atragere a răspunderii personale împotriva a doi foşti administratori: turcul (domiciliat în Suceava) Ali UZUN şi bucureşteanul Adrian CONSTANTINESCU. Probabil plecând de la „inspecţia fiscală” a celor de AJFP Neamţ. practicianul nu a luat în calcul eventuala contribuţie la acumularea datoriilor a primului fost administrator, Mona FARCAŞ.

După nişte calcule proprii, RDV INSOLVENŢĂ SPRL a apreciat că „pârâtul UZUN Ali este vinovat pentru prejudiciul în sumă totală de 637.974 lei„, iar „pârâtul CONSTANTINESCU Adrian este vinovat pentru prejudiciul în sumă totală de 8.690.064 lei„. După cum se poate lesne observa, totalul nu coincide cu masa credală (9.423.294,06 lei) şi nici cu cel calculat de lichidator – 9.627.928 lei sau 9.327.928 lei (sume care apar în sentinţă), în realitate fiind 9.328.028 lei!

Judecătorul sindic Claudia Veronica VASILIU de la Tribunalul Neamţ a fost de acord cu socotelile lichidatorului judiciar şi, pe 26 martie 2020, a admis cererea de atragere a răspunderii patrimoniale personale şi a stabilit că Ali UZUN ar trebui să achite 637.974 lei, iar Adrian CONSTANTINESCU – 8.690.064 lei. Demn de semnalat este faptul că sentinţa publicată în BPI „l-a botezat” Radu pe fostul administrator CONSTANTINESCU, iar cea de portal.just.ro menţionează altă debitoare – SOFT LINE ITALY SRL, în loc de CRYALMO COM SRL! Pe lângă sumele care nu coincid de la un paragraf la altul!

Sentinţa de atragere a răspunderii patrimoniale personale a fost publicată în BPI pe 22 aprilie 2020… şi a fost atacată cu apel de Ali UZUN încă din 31 martie 2020! Poate măcar la apel (care nu se va mai judeca la Neamţ, ci la Iaşi) se va lua în considerare eventuala contribuţie la prejudiciul inventat de Fisc a primului administrator, Mona FARCAŞ. Sau poate chiar eventuala neimplicare a celui de al treilea!

DOCUMENT ATAŞAT:
CRYALMO COM – Sentinţă de atragere a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale debitorului

CITIŢI ŞI:
SUN TRAVEL: Fiscul a inventat datorii de 10 milioane euro, iar practicianul Corina CURUTZ le-a pus în cârca basarabeanului Ştefan DONOS; acesta a mai fost implicat în falimentele AMED ENERGY şi EDIMA PROD