De ce nu respectă legea practicianul în insolvenţă ALINA CUŢOV? Pentru că îi permite judecătorul sindic CRISTINA BELECCIU

CONDOR ALP SRL Cernavodă (CUI: 5374855) a intrat în insolvenţă pe 27 septembrie 2016, la cererea Fiscului, iar administrator judiciar provizoriu a fost numit C.I.I. CUŢOV ALINA din Constanţa. Judecătorul sindic care se ocupă de acest dosar se numeşte Cristina BELECCIU.

Cabinetul Individual de Isolvenţă ALINA CUŢOV a fost înfiinţat în 2007, ceea ce înseamnă că nu se pune problema lipsei de experienţă la acest practician. Cu toate acestea, nu a respectat mai nimic din ceea ce prevede Legea 85/2014 privind publicarea documentelor procedurii. Pe 3 noiembrie 2016 a publicat notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă… ŞI ATÂT!

Nu a publicat niciun raport din cele prevăzute de lege şi nici vreo menţiune despre aceste documente, nu a publicat tabelul preliminar şi nici pe cel definitiv al creanţelor, nu a publicat procesul verbal de la prima Adunăre a Creditorilor (confirmarea în funcţie şi onorariul) şi nici notificarea privind deschiderea procedurii de faliment – termenul limită de înscriere în tabelul preliminar a expirat pe 26 mai 2017. În imaginea de mai jos apar documentele publicate în BPI de la începutu procedurii, cu menţiunea că doar notificarea este de la CUŢOV, celelalte documente sunt transmise spre publicare de către instanţă.

De ce această individă ignoră prevederile Legii 85/2014? Pentru că îi permite judecătorul sindic, care ori nu verifică îndeplinirea obligaţiilor administratorului/lichidatorului judiciar, ori trece cu vedere încălcarea lor.

Articolul 60.-(1) din Legea 85/2014 precizează: „Judecătorul-sindic va sancţiona administratorul judiciar cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul în care acesta, din culpă sau cu rea-credinţă, nu îşi îndeplineşte ori îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic”.

Am întâlnit două sau trei cazuri în care judecătorul sindic a aplicat astfel de amenzi şi SUTE de dosare în care practicienii încalcă legea, în principal prevederile legate de termene şi de publicarea unor documente. Despre unele am scris… şi voi mai scrie! Dacă judecătoarea Cristina BELECCIU i-ar împinge o amendă de măcar 1.000 lei Alinei CUŢOV (la câte documente nu a publicat, cred că ar fi mai corectă amenda maximă), probabil că data viitoare ar fi mai atentă cu respectarea legii…

NOTĂ:
Dacă aţi găsit informaţii utile în acest articol, gândiţi-vă că s-ar putea să fie de interes şi pentru prietenii Dumneavoastră!
Pentru informaţii despre orice altă insolvenţă/faliment din România, expediaţi cu încredere un email la adresa de contact