DEZASTRU la C.E.H.: pierderi de 3,6 milioane lei în două luni; Contractul Colectiv de Muncă a fost denunţat; administratorul judiciar a fost mazilit… după ce a găsit vinovaţii

CEH

Pentru data de 14 aprilie 2016 a fost convocată prima şedinţă a Adunării Creditorilor de la SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA Petroşani (CUI: 30855230), unitate minieră care a intrat în insolvenţă la propria cerere, pe 7 ianuarie 2016 (Dosarul nr.5194/97/2015, Tribunalul Hunedoara). Ordinea de zi a acestei îmtruniri a fost următoarea:

 1. Desemnare Comitet creditori.
 2. Confirmare administrator/lichidator judiciar.
 3. Stabilire onorariu administrator/lichidator judiciar.

 Deşi au participat sau au transmis punctul de vedere creditori care reprezintă 89,013% din masa credală, nu s-a reuşit mai nimic, situaţia devenind mai complicată decât era. Astfel, nu s-a desemnat Comitetul Creditorilor pentru că, dintre toate propunerile existente, „DGRFP Timişoara prin AJFP Hunedoara, în numele şi pentru Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, este singurul creditor ce îndeplineşte condiţiile pentru desemnare în calitate de membru, respectiv de preşedinte al Comitetului Creditorilor”, după cum precizează procesul verbal al Adunării.

 Administratorul judiciar provizoriu CASA DE INSOLVENŢĂ GMC SPRL Craiova (Tudor CONSTANTIN) nu a fost confirmat pentru a se ocupa în continuare de procedură, decisive fiind cele două voturi ale Fiscului, care deţine două creanţe, prin două instituţii. Această decizie era previzibilă (după cum am anticipat AICI), acest practician în insolvenţă nefiind în „superliga rechinilor”. Prin urmare, după ce Fiscul va consulta nu ştiu ce liste cu agreaţi (sanchi!), va fi propus un alt administrator judiciar, favoriţi la bursa pariurilor fiind CITR şi EURO INSOL, că nu degeabă dă interviuri (plătite?) condamnatul Remus BORZA încă din ianuarie 2016.

 Demn de menţionat este faptul că administratorul judiciar provizoriu a întocmit raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la aparţia stării de insolvenţă, dar păcat că nu l-a publicat în BPI şi a preferat să îl ascundă pe site-ul propriu (cigmc.ro), care nu este menţionat pe nicăieri.

 Cum cei interesaţi pot parcurge întreg documentul (ataşat la finalul articolului), remarc doar curajul lui Tudor CONSTANTIN de a spune că „membrii Consiliului de Administraţie ai SOCIETĂTII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA în perioada de la înfiinţare până la numirea administratorului special” ar trebui traşi la răspundere, aceştia fiind:

 • Purcaru Dănciulescu Cristinel
 • Luca Alexandru
 • Bobe Angelica
 • Mangu Sorin Iuliu
 • Alic Costel
 • Andronache Daniel
 • Demetrescu Ovidiu
 • Purcaru Stamin Ion
 • Preda Mihaela
 • Popescu Elena
 • Untescu Marius
 • Blaj Alexandru
 • Ghimpău Aurelian
 • Barbu Daniela Angela
 • Tudorache Iulian Robert
 • Partenie Negrea Sârbu Nicolae
 • Offenberg Iulian.

 Totodată, practicianul în insolvenţă apreciază că „derularea unor contracte ce par a fi vădit în dezavantajul SOCIETĂTII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA indică cel puţin implicarea superficială şi lipsa unei strategii coerente în cadrul managementului S.C. CEH SA” şi îşi exprimă speranţa că „anchetele penale în curs şi cercetările diferitelor corpuri de control” vor face lumină în acest caz.

 Informaţii interesante se regăsesc şi în cel mai recent raport de activitate publicat de CASA DE INSOLVENŢĂ GMC SPRL, din care redau doar câteva:

pierderile înregistrate în luna ianuarie 2016 au fost de 1,6 milioane lei, iar în februarie de peste două milioane lei; asta în condiţiile „reducerii drastice a cheltuielilor”;

Contractul Colectiv de Muncă a fost denunţat, măsură care poate fi atacată în instanţă; urmare a acestui demers, se vor economisi 16.237.471 lei până la 31 iulie 2016, dată la care expira contractul;

– pentru că nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, C.E.H. a fost scoasă de pe lista societăţilor care urmau să beneficieze de prevederile OUG 36/2013 privind salariile de completare pentru personalul disponibilizat; altfel spus, la ora actuală nu există temei legal pentru acordarea de salarii compensatorii celor disponibilizaţi;

– la data de 1 martie 2016, societatea avea 6.153 de angajaţi.

 Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.5194/97/2015 de la Tribunalul Hunedoara este programat pe 28 aprilie 2016. (sursa foto: radiocluj.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:

C.E. HUNEDOARA – raport privind cauzele insolvenţei

C.E. HUNEDOARA – raport de activitate (18 martie 2016)


CITIŢI ŞI
:

C.E. HUNEDOARA: creanţe acceptate de 1,34 MILIARDE LEI, jumătate faţă de cele solicitate de creditori; salariaţii au de recuperat 8,34 milioane lei, sindicaliştii au solicitat de 10 ori mai mult