Dezastrul NEMO EXPRES LOGISTIC: Peste 2.500 de creditori şi datorii scadente de 54,9 milioane lei; lista celor 45 de creditori care au cerut insolvenţa firmei de curierat NEMO EXPRESS… şi au de recuperat 28,55 milioane lei (document ataşat)

NEMO EXPRES LOGISTIC SA Vârteju (CUI/CIF: 31692750) – firma de curierat care activează sub denumirea NEMO EXPRESS – a intrat în insolvenţă, oficial la propria cerere, conform deciziei pronunţate de Tribunalul Ilfov pe 24 octombrie 2022 – Dosarul nr.2769/93/2022.

După mai bine de o lună, instanţa a reuşit să comunice/publice sentinţa (încheierea), document care prezintă o primă imagine a dezastrului de la firma de curierat deţinută la acest moment doar de Florian STĂNILĂ (deşi este SA).

Astfel, în sentinţă se spune că societatea are peste 2.500 de creditori «pentru care singura posibilitate reală de a-şi recupera creanţele o reprezintă reorganizarea», iar «disponibilităţile băneşti din bănci sunt de 89.657,24 lei în timp ce datoriile scadente depăşesc 54.905.000 lei».

Referitor la aceste informaţii, este interesantă precizarea „disponibilităţile băneşti din bănci”, numai că – din păcate – nu se menţionează nimic despre „disponibilităţile băneşti din casierie”… şi aici există bănuială că aceste lichidităţi, care includeau şi sumele încasate ca ramburs pentru clienţi, au dispărut!

Referitor la suma de 54.905.000 lei, şi aici trebuie reţinută precizarea „datoriile scadente”. Probabil că totalul datoriilor este (mult) mai mare din moment ce bilanţul public prezenta pentru finalul anului 2021 obligaţii restante de 64.786.864 lei.

Până la deschiderea procedurii, nu mai puţin de 45 de creditori depuseseră cereri de insolvenţă împotriva NEMO EXPRES LOGISTIC SA, iar creanţele invocate de aceştia sunt în valoare totală de 28.546.778 lei, cea mai mare fiind în dreptul CEC BANK – 12,5 milioane lei. Între aceşti 45 de creditori s-a dat o „bătălie cruntă” pentru desemnarea administratorului judiciar provizoriu, în cele din urmă fiind numit practicianul PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, propus de CEC BANK.

Până acum nu s-a anunţat prelungirea termenelor procedurii, astfel că data de 9 decembrie 2022 este termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor.

DOCUMENT ATAŞAT:
NEMO EXPRES LOGISTIC SA – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală