DINAMIC VEGA a intrat direct în faliment

Deţinută şi administrată de Lica ONOFRAŞ, societatea DINAMIC VEGA SRL Vişan (CUI/CIF: 27504280), un fel de continuatoare/moştenitoare a falitei VEGA SRL (CUI/CIF: 3421870), a depus la Tribunalul Iaşi o solicitare de aplicare a Legii 85/2014… iar marea surpriză este că debitoarea s-a cerut direct în faliment, susţinând că „se află în imposibilitate obiectivă de a realiza venituri care să acopere cheltuielile curente şi plata datoriilor”.

Opţiunea firmei ieşene este surprinzătoare şi pentru că datoriile menţionate în documentaţia depusă la Dosarul nr. 7610/99/2019 sunt de 2.087.180 lei, mai mici decât cele de la finalul anului 2018 (2.875.390 lei), cu menţiunea că obligaţiile restante la bugetul de stat se cifrează la 273.439 lei.
Judecătorul sindic Roxana BARBIR de la Tribunalul Iaşi a admis cererea debitoarei şi a dispus deschiderea procedurii simplificate (faliment), iar în funcţia de lichidator judiciar provizoriu a numit GLOBAL PARTNER INSOLVENCY IPURL Timişoara, practician propus de creditorul INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-INCERC” (CUI/CIF: 26752660).

Instanţa a stabilit data de 31 ianuarie 2020 drept termen limită pentru înscrierea la masa credală şi 17 februarie 2020 pentru prima şedinţă a Adunării Creditorilor. Următorul termen de judecată în Dosarul de faliment nr. 7610/99/2019, al debitoarei DINAMIC VEGA SRL Vişan, este programat pe 10 martie 2020 (sursa foto: palasmall.ro)