DIOMA INTERNATIONAL EXIM: au dispărut 11 milioane lei

DIOMA-600

DIOMA INTERNATIONAL EXIM SRL Bucureşti (CUI 6365723) a intrat în insolvenţă la data de 12 august 2015, urmare a propriei cereri, în documentaţia depusă la Dosarul 27324/3/2015 menţionând că „se află în stare de insolvenţă prezumată, întrucât fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile în sumă de 18.706.870 lei, constituite din 8.804.589 lei datorii către furnizori şi 9.902.281,15 lei datorie către «Piraeus Bank România» SA„.

 Tabelul preliminar al creditorilor, publicat pe 20 octombrie 2015, prezintă o altă valoare a datoriilor şi o altă structură, total diferită de cea prezentată în cererea debitorului. Astfel, creditorii au solicitat suma de 22,76 milioane lei, din care 19,22 milioane lei este „partea” PIRAEUS BANK. Interesant este că Fiscul apare cu o creanţă acceptată de numai 368.317 lei, administratorul judiciar considerând că diferenţa până la 438.459 lei nu este justificată.

Dacă tabelul surprinde prin faptul că include foarte puţini creditori (doar 13, printre care nu se află şi salariaţii sau patronatul), raportul privind cauzele insolvenţei, întocmit de administratorul judiciar ZRP INSOLVENCY SPRL, este chiar spectaculos prin informaţiile, observaţiile şi concluziile pe care le prezintă.

Astfel, din acest document („capitolul” ANALIZA SITUAŢIEI PATRIMONIALE) aflăm că, la 31 mai 2015, societatea înregistra datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an în valoare de 31.808.040 lei, la care se adaugă 1.842.653 lei – datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an. Masa credală este cu aproape 11 milioane de lei mai mică şi e greu de crezut că DIOMA INTERNATIONAL EXIM SRL a achitat această sumă în două luni şi jumătate… după care s-a cerut în insolvenţă.

Un posibil răspuns îl aflăm din acelaşi raport, care precizează: „Datoriile totale ale societăţii la data de 31.05.2015 erau în sumă de 33.650.693 lei, reprezentând în cea mai mare parte datorii faţă de asociaţi – 31,44% şi faţă de instituţiile bancare (provenind din credite bancare pe termen scurt) – 32,60%”. Altfel spus, „am găsit” cele 11 milioane, dar a apărut altă întrebare, chiar mai delicată: asociaţii au reuşit să-şi „tragă” 11 milioane în două luni şi jumătate ori nu s-au mai înscris la masa credală?

La 31 mai 2015, creanţele societăţii erau de 26.148.315 lei, sumă aproape egală cu cea înregistrată la finalul anului 2014. Se observă că valoarea creanţelor depăşeşte masa credală, dacă nu cumva „au dispărut” şi de aici 11 milioane în cele două luni şi jumătate scurse până la deschiderea procedurii.

DIOMA INTERNATIONAL EXIM SRL şi-a manifestat intenţia de a-şi reorganiza activitatea în baza unui plan de reorganizare, deşi nu mai desfăşoară activitate de la începutul anului, după cum susţine administratorul judiciar şi după cum arată indicatorii financiari la 31 mai 2015.

Deşi, în cazul celor mai multe insolvenţe, administratorii judiciari au prostul obicei de a propune reorganizarea chiar dacă este evidentă starea de faliment, ZRP INSOLVENCY SPRL surprinde din nou şi „consideră că societatea nu prezintă şanse reale de a-şi continua activitatea prin depunerea unui plan de reorganizare din următoarele motive:

  • având în vedere analiza economico-financiară întocmită, din corelaţiile economice a principalilor indicatori rezultă că societatea se află într-o situaţie financiară dificilă, ce nu permite continuarea activităţii fără o infuzie masivă de capital si relansarea activităţii economice;
  • societatea se află în dezechilibru financiar, creanţele sunt recuperate cu dificultate, iar activitatea societăţii este din ce în ce mai puţin rentabilă (începând cu 01.01.2015, se observă că debitoarea îşi încetează complet activitatea), veniturile obţinute neputând acoperi cheltuielile curente. Astfel, firma se află în imposibilitatea de a se reorganiza sau reorienta către alt segment de activitate, decât dacă acest lucru ar fi făcut în dauna creditorilor;
  • analizând balanţa de verificare la data de 31.05.2015, s-a observat faptul că activitatea societăţii este nesemnificativă şi nu generează venituri care să acopere costurile curente, astfel având în vedere acest lucru, se poate concluziona că starea de faliment a societăţii este inevitabilă;
  • continuarea activităţii nu ar duce decât la prelungirea inutilă a procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, în dauna creditorilor datorită generării de noi cheltuieli, aceasta neavând şanse reale de a-şi desfăşura activitatea cu scopul de a obţine venituri care să-i acopere cheltuielile şi totodată datoriile acumulate până în acest moment”.

Prin urmare, administratorul judiciar (provizoriu, că nici nu a fost validat de creditori) solicită instanţei să ia act de propunerea privind trecerea la faliment în procedura generală. Ţinând cont de faptul că DIOMA INTERNATIONAL EXIM SRL nu mai desfăşoară activitate, propunerea practicianului în insolvenţă pare pe deplin îndreptăţită. Dacă mă gândesc la raportul creanţe/datorii, apare un (prim) semn de îndoială. Dacă îmi amintesc că societatea figurează la Registrul Comerţului cu menţiunea „urmărire penală”, probabil pentru Dosarul 465/P/2013 (cunoscut ca Dosarul „Cosma-Păvăleanu”), aş putea să cred că falimentul este dorit şi de debitoare, iar ZRP INSOLVENCY SPRL doar face un joc. Cred că cheia acestui posibil faliment stă în cele 11 milioane de lei dispărute între 31 mai şi 12 august 2015 (data deschiderii insolvenţei)!

 DIOMA INTERNATIONAL EXIM – tabel preliminar al creanţelor

 

Citiţi şi:

DIOMA INTERNATIONAL EXIM: insolvenţă şi urmărire penală pentru constructorul „agreat” de Sectorul 5