DOCUMENT-BOMBĂ! Contractul de asociere pentru PALAS (actul adiţional)

Contractul de asociere în participaţiune (nr.8329.03.02.2005) încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi IULIUS GROUP SRL (o variantă iniţială – AICI) a fost modificat printr-un act adiţional pe 02.07.2017. Chiar dacă la scurt timp a apărut o novaţie dubioasă, prevederile din acest act adiţional au rămas valabile până astăzi.

Am deosebita plăcere să vă prezint acest act adiţional, cu scuze pentru calitatea documentului. Dar poate ne pune la dispoziţie Primăria sau Iulian DASCĂLU o variantă mai lizibilă… că oricum „s-a spart buba”!
Pentru că mai e destul timp până la Crăciun, nu voi insista acum cu aprecieri şi comentarii la unele prevederi din contract, ci vă invit să studiaţi „în tihnă” acest contract „top secret”… dar, totuşi, mă văd nevoit să extrag/prezint un prim pasaj important:

CLMI recunoaşte SCIG şi dreptul de a nova total sau parţial prezentul contract unei terţe persoane juridice. SCIG va informa în scris CLMI cu privire la orice astfel de intenţie de novare a contractului, iar CLMI se va întuni în termen de maxim 15 zile de la primirea notificării şi va decide cu privire la respectiva novaţie

Aş vrea să ştiu şi eu când s-a întrunit Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi a aprobat novaţia către PALAS HOLDING SRL… o firmă înfiinţată la o lună şi jumătate după acest act adiţional. (foto de la inaugurarea lucrărilor la PALAS)

DOCUMENT ATAŞAT:
Contract de asociere (act adiţional) pentru Ansamblul PALAS