Document-bombă la ASESOFT TECHNOLOGIES: dividende de 5 milioane lei în luna insolvenţei; credite de 331 MILIOANE LEI acordate unor firme şi persoane fizice; instanţa a decis trecerea la FALIMENT

ASESOFT TECHNOLOGIES SRL Ploieşti (CUI: 30009338) a fost înfiinţată la sfârşitul lunii martie 2012, iar în octombrie 2013 era anunţată ca furnizor – împreună cu SIVECO ROMÂNIA SA – pentru un sistem informatic destinat Ministerului Educaţiei, valoarea contractului ridicându-se la 20,3 milioane lei (detalii AICI).

În primele zile ale anului 2016, Fiscul a declanşat o acţiune de executare silită împotriva firmei, încercând să vândă 9 apartamente, în contul unor datorii ale postului ROMÂNIA TV, imobilele fiind înscrise ca garanţie ipotecară pentru anumite eşalonări la plată ale acestor datorii, nerespectate în totalitate (detalii AICI).

Pe 30 mai 2016, ASESOFT TECHNOLOGIES SRL se cere în insolvenţă, motivând că „este în imposibilitate de a achita la termenele scadente obligaţiile pe care le are către creditorii chirografari în sumă de 31.247.703,71 lei, AJFP Prahova în sumă de 5.164.577 lei şi salariaţi în sumă de 172.121 lei„. Cererea a fost admisă de judecătorul sindic Alina MITROI de la Tribunalul Prahova pe 2 iunie 2016 (Dosarul nr.3233/105/2016), dar ultimul „Tabel definitiv rectificat/completat al creanţelor” (datat 10 aprilie 2017) prezintă datorii totale de 91.888.469,44 lei.

FALIMENT din a doua încercare

Pe 21 aprilie 2017, administratorul judiciar VIA INSOLV SPRL (Elena VOICU) a publicat în BPI un „Extras raport privind modul de îndeplinire a atribuţiilor pentru debitoarea ASESOFT TECHNOLOGIES SRL”, document care se încheie aşa:

Având în vedere faptul că debitoarea a anunţat intenţia de a-şi reorganiza activitatea, dar nu a depus un plan de reorganizare în termenul legal, propunem intrarea debitoarei ASESOFT TECHNOLOGIES SRL în procedura generală a falimentului în baza art.145 alin 1 lit.B din Legea nr. 85/2014

La termenul din 24 aprilie 2017, judecătorul sindic „respinge cererea formulată de administratorul judiciar VIA INSOLV SPRL de intrare a debitoarei ASESOFT TECHNOLOGIES SRL în faliment prin procedura generală” şi pronunţă o amânare pentru data de 30 mai 2017, la exact un an de la depunerea cererii de intrare în insolvenţă.

La acest termen – SURPRIZĂ! Judecătorul sindic Alina MITROI „s-a sucit” şi „admite cererea formulată de administratorul judiciar VIA INSOLV SPRL. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în procedura generală a falimentului debitoarei ASESOFT TECHNOLOGIES SRL”. Această schimbare ar putea fi justificată de faptul că pe 24 aprilie nu era îndeplinită condiţia privind termenul de 30 de zile de la publicarea ultimului tabel definitiv al creanţelor.

Până la ora actuală, decizia Tribunalului Prahova nu a fost atacată cu apel – termenul este de „7 zile de la comunicare” – dar trebuie menţionat faptul că instanţa prahoveană nu a publicat sentinţa în BPI… şi nici pe cea din 24 aprilie 2017. Noroc cu administratorul judiciar (devenit lichidator judiciar), care probabil va fi sancţionat de UNPIR pentru că nu manifestă dispreţ faţă de lege şi creditori (comportament specific jucătorilor importanţi din branşă) şi publică toate documentele procedurii.

Conform notificării din 7 iunie 2017 (publicată în BPI pe 8 iunie 2017), termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar este 13 iulie 2017. Pentru mâine, 14 iunie 2017, este convocată Adunarea Creditorilor, cu un singur punct pe ordinea de zi: confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea retribuţiei acestuia, onorariul solicitat fiind de 3.000 lei/lună plus 4,5% din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor (exclusiv TVA).

Credite mai ceva ca la o bancă; administratorul judiciar vorbeşte de ANULAREA ACTELOR FRAUDULOASE

Pe lângă faptul că a publicat documente pe care mulţi practicieni le ascund chiar şi de creditori (cum ar fi raportul privind cauzele insolvenţei), Elena VOICU a venit cu un document-bombă, numit „Raport privind analiza împrumuturilor primite/acordate de debitoare şi a contractelor de cesiune în vederea stabilirii incidenţei art. 117 din Legea 85/2014″. Articolul 117 se referă la ANULAREA ACTELOR FRAUDULOASE!

Ataşez acest document şi vă recomand să îl parcurgeţi, mai ales că nu e foarte lung. Sumele menţionate în document sunt de ordinul sutelor de milioane. Astfel, în perioada 2013-2016, ASESOFT TEHNOLOGIES SRL s-a împrumutat cu 284.199.838 lei, sumă din care a restituit 272.529.931 lei şi a rămas cu o datorie de 11.669.907 lei. Cel mai generos creditor a fost Sebastian GHIŢĂ, care a ajutat societatea cu 194.385.079 lei, din care a recuperat 94.964.766 lei, diferenţa de 99,42 milioane lei fiind stinsă printr-o cesiune de creanţe.

Aproximativ în aceeaşi perioadă, ASESOFT TECHNOLOGIES SRL a acordat împrumuturi – cu sau fără dobândă – unor persoane juridice ŞI FIZICE! În total a acordat credite de 331.412.942 lei, dobânda aferentă fiind de 10.527.407 lei. Mai are de încasat 22.287.572 lei de la credite şi 6.673.892 lei din dobânzi.

Împrumuturi de 136,67 milioane lei pentru Alexandru GHIŢĂ, Vlad Dumitru IACOBESCU şi ROMÂNIA TV

Deşi nu are în obiectul de activitate acordarea de credite şi probabil astfel de operaţiuni sunt ilegale, ASESOFT TECHNOLOGIES SRL l-a împrumutat pe Alexandru GHIŢĂ (fratele fugarului) cu 10,24 milioane lei şi pe Vlad Dumitru IACOBESCU cu 48.576.900 lei. Datoriile au fost stinse prin nişte cesiuni de creanţe, demn de remarcat fiind faptul că numai lui Alexandru GHIŢĂ i s-au perceput dobânzi, de 1.262.924 lei, IACOBESCU beneficiind de „dobândă 0”.

Printre beneficiarii creditelor acordate de ASESOFT TECHNOLOGIES SRL se numără RIDZONE COMPUTERS SRL şi RTV SATELLITE NET SRL, firmele implicate în activitatea postului ROMÂNIA TV. Astfel RIDZONE COMPUTERS SRL, deţinătoarea licenţei audiovizuale, a beneficiat de un împrumut fără dobândă în valoare de 36.564.350 lei, din care… a rambursat 145.000 lei. Diferenţa a făcut obiectul unor cesiuni de creanţe.

RTV SATELLITE NET SRL a beneficiat de un ajutor financiar mai mare, de 41.291.444 lei, dar cu o dobândă „frumuşică” – 5.064.648 lei. Nu a achitat niciun leu din dobândă, iar din credit mai are de plătit 1.034.051 lei. Altfel spus, restanţa totală este de peste 6 milioane lei şi ar putea să creeze ceva probleme debitoarei în contextul declanşării falimentului la ASESOFT – lichidatorul va demara procedurile de executare silită şi ar putea să ceară chiar aplicarea Legii 85/2014.

Ce face o firmă în incapacitate de plată? Acordă dividende de 5 milioane lei!

O altă golănie demascată de practicianul VIA INSOLV SPRL se referă la „operaţiunea de distribuire dividende în luna mai 2016„. Altfel spus, în luna în care s-a cerut în insolvenţă, ASESOFT TECHNOLOGIES SRL a acordat dividende de 5 milioane lei! Ţinând cont că Vlad Dumitru IACOBESCU (31 de ani) este unic asociat, rezultă că toţi banii au ajuns la el.

Despre această mânăreală, raportul menţionat precizează următoarele:

  • conform analizei efectuate de expert, s-a constatat faptul că distribuţia a avut în vedere balanţa lunii mai 2016, în care era înregistrat un profit din anii precedenţi în sumă de 5.300.789 lei, însă în anul 2016 societatea realiza o pierdere în sumă de 6.007.667 lei (până în luna mai, pe tot anul au fost pierderi de 29 milioane lei – n.r.)
  • prin repartizarea profiturilor realizate în anii anteriori şi înregistrarea dividendelor de plată s-a creat şi o obligaţie către bugetul de stat în suma de 250.000 lei – impozitul pe dividende; (se deduce că suma respectivă nu a fost achitată, ceea ce reprezintă stopaj la sursă – n.r.)
  • având în vedere analiza prezentatâ de expertul contabil, urmează să formulăm o acţiune întemeiată pe dispoziţiile art.117 şi următoarele din Legea 85/2014 în ceea ce priveşte operaţiunea de repartizare dividende

SUPERB documentul şi lăudabil curajul administratorului/lichidatorului judiciar de a ataca acest subiect (al creditărilor dubioase) şi de a-l face public. Probabil răspunsul „acuzaţilor” va veni mâine, în sensul că lichidatorul judiciar nu va fi confirmat (firmele „năşite” de Sebastian GHIŢĂ controlează Adunarea Creditorilor), dar asta nu va face decât să demonstreze că există probleme de legalitate în operaţiunile prezentate în raportul menţionat.

Iar dacă „boala” Elenei VOICU ar fi molipsitoare, aş ruga-o să se întâlnească măcar cu Ioan Claudiu BALOG de la RTZ&PARTNERS (sursa foto: boingboing.net)

DOCUMENT ATAŞAT:
ASESOFT TECHNOLOGIES SRL – Raport privind analiza împrumuturilor primite/acordate de debitoare şi a contractelor de cesiune

NOTĂ:
Dacă aţi găsit informaţii utile în acest articol, gândiţi-vă că s-ar putea să fie de interes şi pentru prietenii Dumneavoastră!
Pentru informaţii despre orice altă insolvenţă/faliment din România, expediaţi cu încredere un email la adresa de contact