ERPIA: Compania controlată de Lucian CĂPITĂNESCU a intrat sub incidenţa Legii 85/2014… şi timp de 4 luni a scăpat de executările silite

ERPIA SA Craiova (CUI/CIF: 3730956) – companie de construcţii provenită din divizarea fostei unităţi socialiste IJGCL Dolj – a intrat în procedura de concordat preventiv, conform decizei pronunţate de Tribunalul Dolj pe data de 22 august 2023Dosarul nr.4668/63/2023.

Portalul instanţelor de judecată precizează că MANAGEMENT COMPANY IPURL a fost desemnat administrator concordatar provizoriu şi că «se suspendă de drept toate executările silite îndreptate împotriva debitoarei sau acestea nu încep, indiferent de natura creanţei, pe o perioadă de 4 luni».

Conform definiţiei din Legea 85/2014, concordatul preventiv este „un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află”.

Concordatul preventiv este o procedură total lipsită de transparenţă (spre deosebire de insolvenţă/faliment) – nu se publică nimic în BPI şi (în cele mai multe cazuri) reprezintă o tragere de timp în favoarea debitoarei… înainte de intrarea în insolvenţă.

Deţinută de Lucian CĂPITĂNESCU – prin intermediul LUTEREC IMPEX SRL Craiova (CUI/CIF: 6440779), firmă cu 7 angajaţi şi afaceri de 10,6 milioane lei în 2022 – societatea ERPIA SA a raportat pentru anul trecut un număr mediu de 175 angajaţi, profit net de 31.849 lei, la o cifră de afaceri de 48.150.058 lei (cea mai mică din ultimii 5 ani), datorii de 63.339.654 lei (maxim istoric) şi active circulante de 66.328.271 lei, din care stocuri de 44.685.328 lei.