EURO BOX PROMOTION: Firma lui RUDEL OBREJA a intrat în insolvenţă, iar administratorul judiciar a propus trecerea la faliment… suţinând că a aflat din presă de condamnarea administratorului!

Societatea EUROPLUS COMPUTERS SRL Bucureşti (CUI/CIF: 17071839) a fost înfiinţată în decembrie 2004 şi „nu a auzit nimeni de ea” până în 2011, când a sărit la o cifră de afaceri de 8,14 milioane lei… de la 47.620 lei în anul anterior şi la un profit net de 2,14 milioane lei. Această performanţă s-a datorat implicării în „Gala Bute” şi faptului că este firma lui Rudel OBREJA (foto), rebotezată EURO BOX PROMOTION SRL (în 2013).

Prin decizia penală nr.93 din 05.06.2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât, printre altele:

Obligă pe inculpatul OBREJA Rudel, în solidar cu partea responsabilă civilmente EURO BOX PROMOTION SRL (fosta EUROPLUS COMPUTERS SRL), la plata către partea civilă, Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF, a sumei de 737.507 lei, cu titlu de despăgubiri civile la care se adaugă dobânzile şi penalităţile prevăzute de Codul de procedură fiscală aferente debitului principal, calculate de la data scadenţei debitului principal şi până la plata integrală a acestuia

Rudel OBREJA, fostul preşedinde al Federaţiei Române de Box, care este asociat majoritar şi administrator la EURO BOX PROMOTION SRL, a ajuns la închisoare, iar firma a intrat recent în insolvenţă şi este la un pas de trecerea la faliment.

Astfel, pe 19 octombrie 2018, debitoarea (prin avocat Loredana Ioana BUCUR) a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă, invocând datorii de 1.068.226,01 lei şi „pericolul agravării situaţiei financiare, deoarece societatea înregistrează pierderi care cresc continuu, datorită dobânzilor şi penalităţilor care curg pentru fiecare zi de întârziere, precum şi a penalităţilor la plata datoriilor către stat”.

Surprinzător, EURO BOX PROMOTION SRL nu s-a cerut direct în faliment, ci şi-a declarat intenţia de reorganizare, în sentinţă existând chiar o menţiune privind „descrierea modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii„, dar asta a fost doar o şmecherie.

Judecătorul sindic Alexandru MĂCSINOIU de la Tribunalul Bucureşti a admis cererea şi pe 5 noiembrie 2018 a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă, iar în funcţia de administrator judiciar provizoriu a numit practicianul propus de debitoare, CIUREA INSOLV EXPERT IPURL (Liliana Andreea CIUREA), cu o remuneraţie iniţială de 2.000 lei – Dosar nr.34875/3/2018.

Instanţa a stabilit data de 20 decembrie 2018 drept termen limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 14 ianuarie 2019.

Deşi în cererea introductivă este menţionată intenţia de reorganizare, deşi administratorul judiciar a fost numit la propunerea debitorei, ceea ce înseamnă că avea habar de situaţia acesteia, Liliana Andreea CIUREA a întocmit un aşa-zis raport prin care propune intrarea în procedura simplificată de faliment, singurul „argument” în favoarea acetei variante fiind următorul:

din informaţiile obţinute din presa cotidiană am remarcat o sentinţă penală de condamnare la închisoare pentru administratorul statutar OBREJA Rudel

Instanţa ar urma să se pronunţe asupra acestei cereri/propuneri la termenul din 21 februarie 2019, dar e posibil ca Liliana Andreea CIUREA să se răzgândească până atunci pentru că, între timp, urmare a unei decizii CCR, Rudel OBREJA şi EURO BOX PROMOTION SRL au depus contestaţii în anulare împotriva sentinţei prin care a fost stabilită condamnarea menţionată. (sursa foto: agerpres.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
EURO BOX PROMOTION SRL – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

EURO BOX PROMOTION SRL – Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

EURO BOX PROMOTION SRL – Raport întocmit în conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) şi art.92 alin.(1) din Legea 85/2014