Fabrica de mobilă NIKMOB a intrat în procedura de concordat preventiv

NIKMOB SA Nehoiu (CUI/CIF: 1174145) – societate care are ca activitate principală „fabricarea de mobilă n.c.a.” – a intrat în procedura de concordat preventiv, conform deciziei Tribunalului Buzău din data de 29 aprilie 2021 – Dosarul nr.1036/114/2021.

Instanţa a numit practicianul C.I.I. ANGELO COSMIN FLORIAN în funcţia de administrator concordatar provizoriu şi a stabilit că acesta împreună cu debitoarea trebuie să întocmească lista creditorilor şi oferta de concordat preventiv în termen de 30 de zile.

Înfiinţată sub această formă juridică în 1992, societatea NIKMOB SA se consideră continuatoarea/moştenitoarea fabricii de mobilă înfiinţată de firma austriacă Goetz în 1907 şi la un moment dat se prezenta drept «cel mai mare producător de mobilă din Regiunea Sud-Est». Pentru anul 2019 a raportat 274 angajaţi, pierderi de 2.213.432 lei, la o cifră de afaceri de 44.926.810 lei, datorii de 11.712.203 lei şi active circulante de 10.558.881 lei, din care stocuri de 5.172.642 lei.

Conform definiţiei din Legea 85/2014, concordatul preventiv este „un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află”.

Concordatul preventiv este o procedură total lipsită de transparenţă (spre deosebire de insolvenţă/faiment) – nu se publică nimic în BPI şi reprezintă o tragere de timp în favoarea debitoarei… înainte de intrarea în insolvenţă.