FC RAPID 1923 a raportat pentru anul 2021 numai 3 angajaţi, pierderi de 8,34 milioane lei şi datorii de 15,91 milioane lei; Dan ŞUCU deţine 49,99% din capitalul social, acţiunile fiind dobândite în urma conversiei unei creanţe de 5 milioane lei şi a unui aport în numerar de 3.720.390 lei… din care a plătit 30%, diferenţa urmând să fie achitată până la finalul anului

Înfiinţată în 2018, societatea FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA Bucureşti (CUI/CIF: 39233788) este entitatea juridică prin intermediul căreia îşi desfăşoară activitatea (economică) echipa de fotbal din Liga I.

Pentru anul 2021, FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA a raportat (la Fisc) un număr mediu de numai 3 angajaţi, pierderi de 8.343.156 lei (venituri de 10.464.835 lei şi cheltuieli de 18.807.991 lei), datorii de 15.911.232 lei şi capitaluri proprii negative, de -13.746.072 lei.

Pe lângă cheltuielile foarte mari (aproape 4 milioane de euro) într-un an care a inclus un retur şi playoff în Liga a II-a plus turul şi câteva etape din Liga I, este surprinzător, chiar dubios, numărul foarte mic de angajaţi raportat de acest agent economic. Este adevărat că, de obicei, fotbaliştii nu au contracte de muncă, dar mai toate echipele din Liga I declară anual undeva la 80-100 de angajaţi.

În ceea ce priveşte apariţia investitorului Dan Viorel ŞUCU (de la MOBEXPERT) în acţionariatul FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA, documentele oficiale arată că s-au derulat următoarele operaţiuni:

  • Conversia unei creanţe certe, lichide şi exigibile în sumă de 5.000.000 lei deţinută de dl ŞUCU Dan VIOREL în 500.000 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei şi o valoare nominală totală de 5.000.000 lei
  • Aport în numerar al dlui ŞUCU DAN VIOREL în sumă de 3.720.390 lei, în schimbul căruia se vor emite 372.039 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei. Conform art. 220 din Legea nr. 31/1990, suma de 1.116.120 lei reprezentand 30% din valoarea aportului în numerar subscris de dl ŞUCU DAN VIOREL, va fi platită la data semnării prezentei hotărâri, urmând ca diferenţa de 2.604.270 lei să fie plătită până la 31 decembrie 2022

În urma tuturor tranzacţiilor efectuate, „capitalul social subscris de acţionari este de 17.443.480 lei, din care vărsat 14.839.210 lei, urmând ca restul de capital până la limita celui subscris să fie vărsat până la 31 decembrie 2022″, iar structura acţionarilor se prezintă astfel:

  • ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV ACADEMIA RAPID BUCUREŞTI 1923 – 0,02%
  • EMERALD MANAGEMENT SRL Bucureşti (CUI/CIF: 38160092) – 49,99%
  • ŞUCU Dan Viorel – 49,99%

EMERALD MANAGEMENT SRL este o firmă deţinută de Dan Victor ANGELESCU, care teoretic prestează „activităţi ale holdingurilor”, dar rezultatele financiare arată că nu a făcut nimic de la înfiinţare (august 2017) şi până la finalul anului 2021.