Firma care a administrat UNIREA SPA are datorii de 3,5 milioane lei; creditorii LUCIAN GRECU şi COMPLEX HOTELIER UNIREA „şi-au garantat creanţele” la două zile după ce CONSTRUCŢII UNU a solicitat instituirea unui sechestru

Societatea LASER INVEST SRL Iaşi (CUI: 6610610) a fost până pe la jumătatea anului trecut administratorul aşa-zisului UNIREA SPA de la subsolul Hotelului UNIREA (4*) din Iaşi şi tot până în vara lui 2016 a fost deţinută şi administrată de Lucian GRECU (împlineşte 58 de ani luna aceasta). Începând cu data de 7 iunie 2016, unic asociat şi administrator a devenit Romeo CHILEA (50 de ani), un individ din municipiul Roman.

În 2013, firma lui Lucian GRECU a fost dată în judecată de CONSTRUCŢII UNU SA Iaşi (CUI: 1955979) pentru o datorie rezultată în urma lucrărilor de amenajare/modernizare efectuate de constructorul ieşean la UNIREA SPA. Pe 26 septembrie 2017, Curtea de Apel Iaşi a pronunţat sentinţa în Dosarul nr.5832/99/2013, iar aceasta a fost defavorabilă debitoarei.

A doua zi după pronunţarea deciziei instanţei, LASER INVEST SRL (deţinută şi administrată de Romeo CHILEA) şi-a adus aminte că „starea financiară a societăţii se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti exigibile” şi s-a cerut în insolvenţă, datoriile menţionate în documentaţia depusă la Dosarul nr.7860/99/2017 fiind de 2.202.550,97 lei.

Sentinţa de deschidere a procedurii generale de insolvenţă a fost pronunţată de judecătorul sindic Roxana BARBIR de la Tribunalul Iaşi pe 3 octombrie 2017, iar practicianul propus de debitoare, CASA DE INSOLVENŢĂ HOMORANU SPRL (Gheorghe HOMORANU), a preluat atribuţiile de administrator judiciar provizoriu.

Pe 7 decembrie 2017, Gheorghe HOMORANU a publicat tabelul preliminar al creanţelor, document care arată că datoriile LASER INVEST SRL se ridică la 3.490.243,57 lei, cu aproape 68% mai mari faţă de cele de la finalul anului trecut (din bilanţ).

Contracte dubioase pentru securizarea creanţelor lui Lucian GRECU

Cel mai important creditor este COMPLEX HOTELIER UNIREA SA Iaşi (CUI: 10164493), societate controlată de Lucian GRECU, care deţine o creanţă teoretic garantată de 1.714.084,31 lei (49,11% din masa credală), în timp ce CONSTRUCŢII UNU SA este înscrisă în tabel cu două creanţe: una teoretic garantată de 821.165,50 lei şi alta chirografară – 443.129,58 lei. Tot cu o creanţă teoretic garantată este înscris şi Lucian GRECU (ca persoană fizică), suma revendicată de acesta fiind de 508.463,18 lei. În tabel s-a mai rătăcit şi o salariată, cu suma de 3.401 lei.

În ceea ce priveşte garanţiile creditorilor COMPLEX HOTELIER UNIREA SA şi Lucian GRECU, dubios este faptul că acestea au apărut în urma unor contracte de ipotecă mobiliară încheiate pe 14 şi 15 aprilie 2016… la două/trei zile după deschiderea Dosarului nr.2216/99/2016 prin care CONSTRUCŢII UNU SA a solicitat insttituirea unui sechestru asigurător, pe care l-a obţinut în urma deciziei Tribunalului Iaşi din 27 aprilie 2016. Desigur, CASA DE INSOLVENŢĂ HOMORANU SPRL nu a observat această stranie coincidenţă!

Administratorul judiciar speră într-o redresare prin lichidarea stocurilor… care au o valoare de 1.926 lei!

Şi pentru că am pomenit de administratorul judiciar, trebuie să menţionez că a reuşit să întocmească şi să publice raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă. Documentul este jalnic, dar poate asta e valoarea practicianului. În plus, am văzut şi situaţii mai groaznice.

În acest document, Gheorghe HOMORANU face o analiză inutilă a evoluţiei indicatorilor financiari în perioada 2014-2016, fără nicio referire la anul 2017… şi fără să spună că firma nu mai desfăşoară activitate de la jumătatea anului trecut – administrarea UNIREA SPA a fost preluată de COMPLEX HOTELIER UNIREA SA. La un moment dat, pomeneşte de contractul încheiat între LASER INVEST SRL şi CONSTRUCŢII UNU SA şi „înfierează” constructorul pentru că ar fi solicitat sume suplimentare, pe care beneficiarul nu le-a putut achita deoarece era vorba de un proiect cu finanţare europeană.

După ce a ajuns la concluzia că „insolvenţa se datorează, în principal, unor factori de natură externă societăţii, fără ca aceasta să fie imputabilă vreunei persoane„, Gheorghe HOMORANU începe „să delireze”, vorbind de „continuarea activităţii” şi de „menţinerea în circuitul economic a unei societăţi cu experienţă şi prestigiu„. Iar finalul (raportului) este „apogeul delirului”:

activitatea societăţii prezintă potenţial de redresare şi de reintegrare în circuitul economic, după confirmarea unui plan de restructurare viabil şi realist

Şi ca să vă formaţi o părere despre valoarea practicianului în insolvenţă, mai menţionez doar o tâmpenie debitată de acesta: HOMORANU susţine că una din „direcţiile principale” ale planului de reorganizare este „lichidarea stocurilor societăţii„. La finalul anului trecut, LASER INVEST SRL avea stocuri de 1.926 lei… informaţie care apare şi în raportul privind cauzele insolvenţei!

Nemulţumit cu onorariul de 1.000 lei/lună, stabilit de judecătorul sindic (care nu e Alexandru MIŢICĂ, aşa cum scrie în raport!), HOMORANU a solicitat creditorilor să îi aprobe 1.500 lei/lună, acesta fiind principalul motiv pentru care marţi, 12 decembrie 2017, ora 11:00, se întruneşte prima şedinţă a Adunării Creditorilor (Comitet nu se poate alege, că sunt 4 creditori, de toţi).

Dacă societatea CONSTRUCŢII UNU SA nu contestă tabelul preliminar, iar administratorul judiciar respectă termenele stabilite de instanţă, pe 28 decembrie 2017 va fi publicat tabelul definitiv al creanţelor, ceea ce înseamnă că la următorul termen de judecată din Dosarul de insolvenţă nr.7860/99/2017, programat pe 30 ianuarie 2018, s-ar putea decide trecerea la faliment… că nu va depune nimeni un plan de reorganizare! (sursa foto: nuntalaunirea.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
LASER INVEST SRL – Tabel preliminar al creanţelor

LASER INVEST SRL – Raport privind cauzele şi împrejurarile care au dus la apariţia stării de insolvenţă

CITIŢI ŞI:
Fostul administrator de la UNIREA SPA a intrat în insolvenţă; LUCIAN GRECU a trecut firma care a ţepuit CONSTRUCŢII UNU pe numele unui romaşcan